2/2023

Zrušení nařízení č. 665/2013 ke štítkování vysavačů

| autor: MPO ČR0

Zrušení nařízení č. 665/2013 ke štítkování vysavačů

Jedná se o nařízení Komise v přenesené pravomoci č. 665/2013 ze dne 3. května 2013, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/30/EU.

Soudní dvůr EU rozsudek vynesl v řízení mezi firmou Dyson a Evropskou komisí. Možnost odvolání proti rozsudku vypršela dne 18. 1. 2019. Evropská komise se v této lhůtě neodvolala, tudíž rozsudek začal platit.

Důvod zrušení nařízení

Důvodem zrušení nařízení je podle Soudního dvora EU skutečnost, že metody měření energetické účinnosti vysavačů, na základě kterých jsou vysavače zařazovány do energetických tříd, neodpovídají skutečným podmínkám používání vysavačů.

Měření energetické účinnosti je dle nařízení 665/2013 prováděno s prázdnou schránkou na prach. Podle Soudního dvora EU však musí být při měření schránka na prach u vysavače do určité míry naplněna, což bude více odpovídat skutečným podmínkám používání vysavače.

Důsledky zrušení nařízení

Nařízení 665/2013 ke štítkování vysavačů bylo k 18. 1. 2019 zrušeno, tudíž neexistuje. Neexistuje tedy ani povinnost dodávat k vysavači štítek a informační list a štítek u vysavače v místě prodeje vystavovat.

Zároveň je však třeba upozornit na ustanovení rámcového nařízení 2017/1369, kterým se stanoví rámec pro označování energetickými štítky. Podle nařízení 2017/1369, čl. 6, písm. d, „dodavatelé a obchodníci u výrobků, na něž se akty v přenesené pravomoci nevztahují, neposkytují ani nevystavují štítky, které napodobují štítky stanovené tímto nařízením a příslušnými akty v přenesené pravomoci“.

Toto ustanovení znamená, že na vysavače se nyní akty v přenesené pravomoci nevztahují (vzhledem k tomu, že nařízení 665/2013 bylo zrušeno) a tudíž se nesmí k vysavačům poskytovat nebo vystavovat štítek. Toto ustanovení platí okamžitě, žádné přechodné období nebylo rozsudkem Soudního dvora EU zavedeno.

Doporučení pro dodavatele a obchodníky

Dodavatelé by měli přestat k vysavačům dodávat energetický štítek, tj. nadále nepřikládat tištěný štítek k vysavači ani netisknout štítek na krabici vysavače. Obchodníci by měli přestat opatřovat vysavače v místě prodeje energetickým štítkem.

Dodavatelé ani obchodníci by neměli energetický štítek uvádět ve vizuálních reklamách či propagačních technických materiálech vztahujících se k vysavačům.

Údaje týkající se vysavačů by neměly být zadávány do databáze výrobků (databáze nebude umožňovat zadat údaje k vysavačům). Pokud už jsou nějaká data v databázi uložena, budou tato data z databáze odstraněna.

Kontrola dodržování povinností

Kontrolu dodržování povinností, které se týkají štítkování výrobků, má na starosti Státní energetická inspekce (SEI). SEI připravuje k situaci po zrušení nařízení 665/2013 stanovisko.

Doporučení ze strany Evropské komise

Komise neplánuje zveřejnit žádné pokyny či doporučení, jak by měli dodavatelé a obchodníci v současné situaci postupovat. Komise počítá pouze se zveřejněním oznámení (notice) v Úředním věstníku EU, které bude čistě informativního charakteru.

Příprava nového nařízení

Evropská komise připravuje nové nařízení, na základě kterého by měla být povinnost energetického štítkování vysavačů obnovena. Jak dlouho bude příprava nového nařízení trvat, bude záležet především na tom, jak rychle se podaří nalézt vhodnou metodu měření energetické účinnosti.

Vhodná metoda měření musí být založena na spolehlivých, přesných a opakovatelných postupech měření a musí zohledňovat skutečné podmínky používání vysavačů. Zásadní bude nalezení metody měření energetické účinnosti při zpola zaplněné schránce na prach, přičemž tato metoda musí být plně opakovatelná.

Přílohy ke stažení

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP