1/2021

Zprostředkovatelé prodeje energií pokračují v nekalých praktikách

| zdroj: ČOI0

pexels-andrea-piacquadio-3760067.jpg
zdroj: pexels

Česká obchodní inspekce ve 3. čtvrtletí tohoto roku kontrolovala nabídku a poskytování služeb souvisejících s uzavíráním smluv o dodávkách energií. Celkem uskutečnila 2 kontroly a v obou případech zjistila porušení některých ustanovení zákona o ochraně spotřebitele.

Česká obchodní inspekce v období od 1. července do 30. září 2021 provedla kontrolní akci zaměřenou na nabídku a poskytování služeb souvisejících s uzavíráním smluv o dodávkách energií. Celkem uskutečnila 2 kontroly a v obou případech obchodníci porušili ustanovení zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele:

  • v 1 případě se jednalo o klamavé konání, kdy se obchodní praktika považuje za klamavou, pokud obsahuje věcně nesprávnou informaci a je tedy nepravdivá, což vede nebo může vést spotřebitele k rozhodnutí ohledně koupě, které by jinak neučinil (§ 4 v návaznosti na ustanovení § 5 odst.)
  • v 1 případě spotřebitel nebyl řádně informován o rozsahu, podmínkách a způsobu uplatnění práva z vadného plnění spolu s údaji o tom, kde reklamaci uplatnit (§ 13)
  • v 1 případě obchodník použil nekalé obchodní praktiky, tj. praktiky, které jsou-li v rozporu s požadavky odborné péče a podstatně narušují nebo jsou způsobilé podstatně narušit ekonomické chování spotřebitele, kterému jsou určeny, čímž došlo k porušení (§ 4 odst. 1, 4)
  • v 1 případě byla použita klamavá obchodní praktika, kdy za klamavou považuje také obchodní praktika obsahující pravdivou informaci, jestliže vede nebo může vést spotřebitele k rozhodnutí ohledně koupě, které by jinak neučinil, pokud jakýmkoli způsobem uvádí nebo je schopna uvést spotřebitele v omyl ohledně existence a podstaty výrobku, hlavních znaků výrobku nebo služby, rozsahu závazku prodávajícího, ceny nebo způsobu výpočtu ceny apod. (§ 4 v návaznosti na ustanovení § 5 odst. 2)
  • v 1 případě prodávající opomněl uvést před rozhodnutím ohledně koupě podstatné informace (§ 4 v návaznosti na ustanovení § 5a odst. 1)

V některých případech Česká obchodní inspekce využívá ke kontrolám podání spotřebitelů, kteří jsou oslovováni zprostředkovateli prodeje energií. V případě, že spotřebitelé poukazují na možné porušení zákazu podomního prodeje, je tato problematika v gesci místního obecního/městského úřadu. Pokud se podání týká konečných dodavatelů energií je spotřebitelům doporučováno obrátit se na věcně příslušný Energetický úřad.

tabulka.png

Uložená opatření

Česká obchodní inspekce pravomocně v tomto období uložila 5 pokut v celkové výši 700 000 Kč. Počty pokut a jejich výše zahrnují i pokuty za další porušení právních předpisů a mohou se tak projevit i v jiných kontrolních akcích.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Satturn
AB Plast
Partner - SOVAK
EAGB
Faircare
Inisoft
Xylem
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
Ekowatt
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo