1/2024

Zpráva o plnění Exportní strategie České republiky pro období 2012 – 2020 za rok 2016

| autor: Tisková zpráva MPO0

Zpráva o plnění Exportní strategie České republiky pro období 2012 – 2020 za rok 2016

Zpráva byla připravena Odborem exportní strategie a služeb ve spolupráci s věcně příslušnými útvary Ministerstva průmyslu a obchodu, agenturou CzechTrade a CzechInvest, Ministerstvem zahraničních věcí, Ministerstvem zemědělství a Ministerstvem obrany.

Zpráva obsahuje informaci o Aktualizaci Exportní strategie, charakteristiku ekonomického vývoje a v návaznosti na to zahraničního obchodu, přehled indikátorů Exportní strategie, informaci o působení ve vybraných teritoriích a vyhodnocení využívání stávajících nástrojů podpory exportu.

V části charakteristika ekonomického vývoje ČR v roce 2016 je stručně popsán hospodářský kontext a výkon české ekonomiky, který souvisí s výsledky zahraničního obchodu ČR v roce 2016.

Kapitola o zahraničním obchodu se věnuje pozitivním výsledkům v minulém roce a faktorům, které ovlivňují plnění jednoho z cílů podpory exportu, a tím je zvyšování vývozu do zemí mimo EU. 

V této kapitole jsou popsány též aktivity státu směřující k podpoře rozvoje ekonomických vztahů s dalšími strategickými teritorii, jako je Společenství nezávislých států či asijské země.

Budování a rozšiřování Jednotné zahraniční sítě pokračovalo i v r. 2016. Byla zřízena a obsazena další pracoviště obchodně ekonomických diplomatů na zastupitelských úřadech ČR v Kazachstánu, Senegalu, Německu, Kanadě, USA, Nigérii, Jihoafrické republice, Ghaně, Jordánsku, Japonsku a Hong-kongu.

V průběhu ledna a února 2016 nastoupili na zastupitelské úřady ČR v Bělehradě, Moskvě, Pekingu a Rijádu již dříve vybraní agrární diplomaté. Agentura CzechTrade otevřela v roce 2016 nové zahraniční kanceláře v Singapuru, Peru, Íránu, Indii a Číně.

K 31. 12. 2016 disponovala Jednotná zahraniční sít 113 ekonomickými diplomaty, 4 zemědělskými a 1 ekonomickým diplomatem pro vědeckotechnickou spolupráci, a 50 zahraničními kancelářemi CzechTrade s působností v 51 zemích.

Kapitola Indikátory Exportní strategie uvádí plnění cílů Exportní strategie. Jedná se o zvýšení exportu per capita mezi roky 2011 – 2016, zvýšení vývozu do prioritních a zájmových zemí mimo EU a udržení aktivní obchodní bilance se státy EU mezi roky 2011 – 2016.

Ve všech sledovaných měřítkách byly cíle stanovené Exportní strategií splněny, i když růst vývozu do prioritních a zájmových zemí nebyl výrazný (1% oproti roku 2015).

V další části se zpráva věnuje vybraným, především mimoevropským teritoriím, jejich obchodní relaci s ČR a působení v těchto teritoriích. Nejobsažnější část materiálu je zaměřena na vyhodnocení využívání stávajících nástrojů podpory exportu v členění dle pilířů aktualizované Exportní strategie.

Jedná se o finanční nástroje, informace a služby a rozvoj obchodních příležitostí. U každé kapitoly či podkapitol jsou popsány významné aktivity v dané věcné oblasti podpory exportu.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP