2/2023

Zlín: Jaké jsou výsledky rozborů směsného komunálního odpadu?

| zdroj: Město Zlín0

Zlín: Jaké jsou výsledky rozborů směsného komunálního odpadu?

K separaci odpadů na území města Zlína slouží 1344 barevných kontejnerů, které jsou umístěny na veřejných stanovištích. Svoz těchto kontejnerů na papír, směsné plasty a nápojový karton, čiré i barevné sklo, kovy a bioodpad zajišťují Technické služby Zlín, s.r.o. Dalších 24 kontejnerů na textil a 23 na elektroodpad svážejí specializovaní zpracovatelé.

Máme 4 sběrné dvory, které je třeba využívat pro odevzdávání všech odpadů, které nepatří do nádob na směsný odpad nebo se do nich nevejdou - starý nábytek, sanitární keramika, pneumatiky nebo matrace. Objemnější nebo stavební odpady je třeba odevzdávat přímo na skládce Suchý důl. S ořezy stromů je možno zajet i přímo na kompostárnu v areálu skládky a na cestu zpět si na vozík naložit kompost.

Jak na správnou separaci - třídění odpadu?
Na prvním místě by mělo být PŘEDCHÁZENÍ VZNIKU ODPADŮ, pokud se ale produkci odpadu zcela nevyhnete, musíte si lámat hlavu s tím, co do které popelnice patří.

Snadnější je vysvětlit, co patří do černé nádoby na SMĚSNÝ ODPAD:

- dětské pleny, odličovací tampony, tyčinky do uší, použité vlhčené kapesníky a ubrousky, použité papírové kapesníky a dámské hygienické potřeby,

- porcelán, keramika, zrcadla,

- voskovaný, laminovaný, mastný, mokrý a špinavý papír, účtenky, visačky a etikety

- obaly od kosmetiky, zubní pasty, chemikáliemi nebo oleji znečištěné plasty, obaly se zbytky drogerie nebo potravin,

- tlakové obaly od sprejů,

- drobné ústřižky a odřezky fólií, papírů, kartonů, izolepa.

PET lahve a nápojové kartony je třeba důsledně vyfouknout a zavíčkovat, stejně jako je třeba rozložit papírové krabice, aby zabíraly v nádobách co nejméně prostoru a svoz odpadu tak mohl být efektivní.

V roce 2019 proběhly ve 4 termínech rozbory směsného komunálního odpadu z celkem dvanácti lokalit města Zlína. Jak vidíte na výsledcích těchto rozborů - stále se máme v čem zlepšovat! Až 57 % váhy našich černých popelnic, jejichž obsah nyní končí na skládce Suchý důl, by mohl být dále využit k výrobě nových výrobků nebo přeměněn na kompost.

Více informací o odpadovém hospodářství naleznete zde: QR - https://www.zlin.eu/odpadove-hospodarstvi-cl-266.html

Zdroj obrázku: zlin.eu

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP