Reklama

10. 4. 2017  |  Aktuality  |  Autor: Tisková zpráva MPO

Závěry ze 4. zasedání Stálého výboru pro jadernou energetiku

Dne 30. března 2017 se na Ministerstvu průmyslu a obchodu za účasti předsedy vlády a zástupců ministerstev uskutečnilo 4. zasedání Stálého výboru pro jadernou energetiku (SVJE).

4. zasedání Stálého výboru pro jadernou energetiku (dále také SVJE) se uskutečnilo po více než dvou měsících od třetího zasedání a mělo zejména bilanční charakter.

Členové SVJE se zabývali především implementací Národního akčního plánu rozvoje jaderné energetiky v České republice (dále také NAP JE) a činností SVJE za rok 2016. V této návaznosti členové SVJE posoudili roční zprávu vládního zmocněnce pro jadernou energetiku o stavu naplňování NAP JE a vzali tuto zprávu na vědomí.

Členové SVJE se dále zabývali roční zprávou o činnosti SVJE za rok 2016. Členové SVJE tuto zprávu posoudili a schválili k předložení vládě.

SVJE posoudil návrhy na osobní obsazení Pracovní skupiny pro strategii financování a schválil jednotlivé členy-specialisty pro tuto skupinu.

SVJE se také věnoval otázkám, které se týkají hlubinného úložiště pro vyhořelé jaderné palivo a přípravy výstavby nových jaderných elektráren v lokalitách Dukovany a Temelín. V návaznosti na nové jaderné zdroje šlo o stav přípravy mezinárodní EIA k záměru „Nový jaderný zdroj v lokalitě Dukovany“ a o informace o podmínkách přepravy těžkých a nadrozměrných komponent jaderných elektráren.

© Průmyslová ekologie, s.r o. Autorská práva jsou vyhrazena a vykonává je vydavatel

ZPĚT NA SEZNAM

PARTNEŘI

ISSN 2570-9372