Reklama

10. 5. 2017  |  Aktuality  |  Autor: Tisková zpráva HM Praha

Zástupci Evropské komise navštívili provozy Pražských služeb

Spalovnu komunálního odpadu ZEVO Malešice a třídící linku separovaného papíru Pod Šancemi navštívila v minulém týdnu delegace Odboru mezinárodního rozvoje a spolupráce Evropské komise společně s belgickými environmentálními odborníky.

Byl jim představen celý systém nakládání s komunálním odpadem v Praze s důrazem na financování odvozu a zpracování odpadu a roli hlavního města Prahy v celém systému.

V malešickém ZEVO se hosté seznámili s technologií energetického využití směsného komunálního odpadu. V ZEVO Malešice je energie získaná spalováním odpadu přeměňována v kogenerační jednotce na elektrickou a tepelnou energii. Provoz dále produkuje průmyslovou páru, škváru a železný šrot.

„Velmi mě těší zájem zahraničních odborníků o moderní technologie v environmentální oblasti a jsem přesvědčena, že má Praha v tomto smyslu co nabídnout,“ uvedla radní hl. m. Prahy pro oblast životního prostředí Jana Plamínková.

Dále delegace navštívila třídicí linku separovaného papíru v areálu Pod Šancemi. Tato linka zpracovává tříděný papír, který je Pražany odkládán do modrých kontejnerů na separačních stanovištích. Obsah těchto kontejnerů je směsí všech možných druhů papíru - kartonu, lepenky, novin, časopisů a kancelářského papíru.

Také obsahují nečistoty, kontaminovaný papír a často i věci, které tam nepatří. Na této třídicí lince je tato směs roztříděna na jednotlivé druhy papíru, nečistoty jsou odstraněny. Takto roztříděný papír je dále lisován do balíků a následně odvážen do papíren jako surovina k výrobě recyklovaného papíru.

„Tříděný sběr město finančně významně podporuje,“ podotkla radní Jana Plamínková.

© Průmyslová ekologie, s.r o. Autorská práva jsou vyhrazena a vykonává je vydavatel

ZPĚT NA SEZNAM

PARTNEŘI

ISSN 2570-9372