1/2024

Zajímáte se o kvalitu ovzduší v ČR? Vyjádřete se k aktualizaci NPSE

| autor: MŽP ČR0

Zajímáte se o kvalitu ovzduší v ČR? Vyjádřete se k aktualizaci NPSE

Na základě analýz MŽP nově navrhuje do NPSE zařadit dalších 20 opatření. Veřejnost se tak může k ministerským návrhům vyjádřit formou komentářů či vlastních námětů.

Právě probíhající aktualizace Národního programu snižování emisí ČR reaguje na nutnost zajistit splnění národních závazků ke snížení emisí stanovených evropskými předpisy pro roky 2025 a 2030. Podle prognózy vývoje množství emisí znečišťujících látek nemůže ČR splnit své závazky bez zavedení dalších opatření po roce 2020.

Aktualizovaný NPSE proto nově obsahuje 6 dodatečných prioritních opatření a 14 podpůrných opatření, která by měla zajistit požadované snížení emisí vypouštěných do ovzduší v České republice. Dodatečná prioritní opatření se zaměřují na sektor veřejné energetiky a výroby tepla prostřednictvím podpory nespalovacích obnovitelných zdrojů energie.

Dále cílí na další snížení emisí z dopravy a ze zemědělství. Zásadní pro plnění stanovených národních závazků bude také snížení emisí z lokálních topenišť, a to například formou podpory obnovy používaných nevyhovujících topidel.

Jak zaslat podnět

Dokument najdete na webové stránce ministerstva pod Aktualizací NPSE v rubrice STÁHNĚTE SI. K návrhové části Aktualizace NPSE může odborná i laická veřejnost v termínu do 19. července 2019 na e-mailovou adresu npse@mzp.cz podávat podněty, návrhy a komentáře. Pro zaslání těchto podnětů použijte formulář na odkazu pod Aktualizací NPSE v rubrice STÁHNĚTE SI.

Upozorňujeme, že nebudeme odesílat odpovědi na jednotlivé e-mailové zprávy a náměty nebudou jednotlivě vypořádány. V příštích týdnech bude rovněž podáno Oznámení koncepce Aktualizace Národního programu snižování emisí ČR, zpracované ve smyslu § 10c odst. 1 a přílohy č. 7 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí ve znění pozdějších předpisů a zahájeno zjišťovací řízení v rámci procesu SEA.

Lednová aktualizace: 40 připomínek od veřejnosti

Letos v lednu jsme poprvé vyzvali veřejnost ke spolupráci při aktualizaci NPSE. Zveřejnili jsme na webových stránkách znění aktualizované analytické části dokumentu a nabídli široké veřejnosti možnost zapojit se se svými podněty do procesu přípravy aktualizace tohoto dokumentu.

V rámci této veřejné konzultace obdrželo Ministerstvo životního prostředí více než 40 připomínek a námětů od celkem 9 subjektů, které zastupovaly především profesní a hospodářská sdružení a nevládní organizace.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP
Compag
ORGREZ