1/2024

Záchranný plán EU: ČR by měla nastartovat šťastnou ekonomickou periodu

| autor: Cebre0

Záchranný plán EU: ČR by měla nastartovat šťastnou ekonomickou periodu

Tento plán by měl zahrnovat navýšení kohezních fondů, nový nástroj na podporu oživení a odolnosti, ze kterého se bude financovat pomoc členským státům, které byly krizí postiženy nejvíce, a dále posílení nástrojů, které mají zmobilizovat soukromé investice a investovat do strategických odvětví.

Finance by měly pocházet z víceletého finančního rámce EU pro léta 2021 - 2027, jehož nový návrh Evropská komise rovněž představí příští týden. Jaká bude velikost záchranného balíku a podle jakých kritérií se budou nové prostředky rozdělovat, posléze rozhodnou členské státy a Evropský parlament. O tom, jak by mohl evropský záchranný plán pomoci Česku, diskutovali zástupci Komise, podnikatelů, odborů, NERV, ale i Úřadu vlády na debatě Zastoupení Evropské komise v ČR dne 22. května.

„ČR se obává, že změna alokačních kritérií pro čerpání kohezních prostředků, např. co do zohlednění poklesu HDP nebo zaměstnanosti po koronakrizi, bude pro ČR nevýhodnou,“ uvedla na diskusi Alice Krutilová z Úřadu vlády ČR. Domnívá se, že by měly být prostředky distribuovány rovnoměrně. Skeptická zůstává i u čerpání z nástroje InvestEU a navrhuje, aby byly české subjekty podníceny k využívání tohoto nástroje. Na druhou stranu zmínila apetit české vlády využít nástroj SURE na podporu kurzarbeitu.

Nedílnou součástí plánu je také podpora ekologickým iniciativám jako renovace budov, obnovitelných zdrojů a vodíku, jakož i čisté mobility a oběhové ekonomiky. Zelený plán pro oživení EU zvažuje podporu automobilovému průmyslu např. 20 miliard eur na pořízení čistých vozidel v následujících dvou letech, investiční fond na čistá vozidla či investice na nabíjecí infrastrukturu pro elektrická vozidla.

Dle Kariny Kubelkové z Hospodářské komory ČR by podnikatelům pomohlo, kdyby se přistoupilo k posunutí některých ambiciózních cílů, neboť podnikatelé budou v krátkodobém horizontu řešit následky krize, byť v letošním roce předpokládali uvolnit investice na zelené technologie. Za příklad uvedla automobilový sektor.

„Dobrým vodítkem pro členské státy pro oživení hospodářského růstu by měla být letošní doporučení, která ve středu 20. května zveřejnila Evropská komise,“ informoval Zdeněk Čech ze Zastoupení Evropské komise v ČR.

„Komise v nich Česku doporučuje zajistit odolnost systému zdravotní péče, podporovat zaměstnanost aktivními politikami na trhu práce, efektivněji podporovat poskytováním dovednosti (včetně digitálních dovedností), podpořit malé a střední podniky větším využíváním finančních nástrojů k zajištění podpory likvidity, snížením administrativní zátěže a zlepšením elektronické veřejné správy. Komise také doporučuje zaměřit investice na ekologickou a digitální transformaci,“ doplnil Čech.

Podle Lukáše Kovandy z Národní ekonomické rady vlády by se mělo Česko zaměřit na posílení Českomoravské záruční a rozvojové banky, aby mohla poskytovat návratnou pomoc podnikům v dostatečném objemu. K nastartování finančních nástrojů by mohly být využity i evropské fondy.

Řečníci se shodli, že pro obnovu tuzemské ekonomiky budou důležité investice především na infrastrukturu, a to do digitalizace a dopravy, ale i na zelené technologie. Dobrým návodem pro využití záchranného fondu by měla být květnová doporučení Komise pro Českou republiku a Národní investiční plán. Investiční priority by se také měly otisknout v operačních programech v nadcházejícím programovacím období kohezních fondů.

Je potřeba především identifikovat prioritní projekty v pokročilém stádiu připravenosti, aby investiční impuls do ekonomiky mohl přijít co nejdříve. Současně je třeba odstraňovat administrativní zátěž, která je jednou z klíčových překážek rozvoje.

Foto: pixabay

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP