1/2024

Za porušení zákona o odpadech dostal provozovatel autovrakoviště pokutu 350 tisíc korun

| autor: ČIŽP0

Za porušení zákona o odpadech dostal provozovatel autovrakoviště pokutu 350 tisíc korun

Provozoval toto zařízení v rozporu se souhlasem k provozu a s provozním řádem. Navíc za rok 2016 nepodal povinné hlášení, přestože autovraky v daném roce do zařízení přijímal, v roce 2017 nebylo hlášení úplné. Inspektoři České inspekce životního prostředí (ČIŽP) z Ústí nad Labem mu uložili pokutu 350 tisíc korun.

Kontrolu autovrakoviště provedli inspektoři na přelomu roku 2018/2019. „Zjistili jsme, že firma v letech 2016 a 2017 nedodržela stanovenou roční kapacitu 150 kusů přijatých autovraků. V roce 2016 jich přijala 1012 kusů a v roce 2017 dokonce 1630 kusů. S autovraky bylo nakládáno mimo místa stanovená v souhlasu k provozování zařízení, některé z nich obsahovaly provozní náplně, na což ukazovaly i skvrny vsáklé do betonového povrchu.

Firma totiž pod autovraky neumístila vany ani žádné jiné prostředky zabraňující únikům provozních kapalin do okolního prostředí. Nebyly dodrženy ani povolené počty nezpracovaných autovraků umístěných na plochách stanovených ke skladování autovraků,“ řekl Pavel Grund, ředitel Oblastního inspektorátu ČIŽP Ústí nad Labem.

Provozovatel dále porušil provozní řád, když nezajistil autovraky před odcizením či znehodnocením. Na Silvestra 2018 zjistila Městská policie Lovosice přestupek v provozu na pozemní komunikaci spáchaný autovrakem, který byl ale 20. 12. 2018 předán k ekologické likvidaci do zařízení společnosti FIKOV Metal s.r.o. Policie šetřením zjistila, že daný autovrak odvezl ze zařízení zaměstnanec společnosti.

„Při stanovení výše pokuty jsme přihlédli k tomu, že podnikatelský subjekt, který nedodržuje zákon o odpadech, je oproti jiným subjektům dodržujících platnou legislativu značně finančně zvýhodněn, což není společensky přijatelné. Navíc jde o porušení zákona o odpadech u subjektu, jehož předmětem podnikání je dlouhodobě nakládání s odpady (obviněný provozuje mj. zařízení ke sběru a výkupu odpadů),“ uvedl Grund.

Proti uložené pokutě se společnost FIKOV Metal s.r.o. odvolala k MŽP. To ale rozhodnutí ČIŽP potvrdilo v plném rozsahu a sankce 19. března 2020 nabyla právní moci.

Foto: flickr

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP