1/2024

Za dorovnání terénu pozemku nepovolenými odpady dostal podnikatel pokutu

| zdroj: Česká inspekce životního prostředí0

Za dorovnání terénu pozemku nepovolenými odpady dostal podnikatel pokutu

Podnikatel provozoval své zařízení k využívání odpadů na povrchu terénu v rozporu s provozním řádem a v rozporu s podmínkou rozhodnutí, kterým byl udělen souhlas k provozování zařízení. 

Inspektoři ČIŽP ve spolupráci s Krajským úřadem Libereckého kraje, MěÚ Chrastava a Lesy ČR s. p. provedli místní šetření zařízení k využívání odpadů na povrchu terénu – terénní úpravy u M. Veselého v Mníšku u Liberce. Cílem těchto povolených terénních úprav bylo dorovnat terén pozemku na jeho původní úroveň, a to pouze odpady, které jsou schváleny provozním řádem, v minulosti zde byla prováděna těžba perku (drcené kamenivo).

„Při místním šetření jsme ale zjistili, že na ploše zařízení byly uloženy i odpady, které provozním řádem povoleny nebyly. Zbytky cihel, tvárnice, PUR pěny, textilie, plasty, beton, eternit, odpadní dřevo, dřevní štěpky, větve, pařezy, pneumatika, znečištěné obaly a nařezané dřevěné sloupy napuštěné impregnačním prostředkem a jiné. Příjem těchto odpadů do zařízení byl v rozporu s provozním řádem,“ řekla Danuše Hráská, vedoucí oddělení odpadového hospodářství ČIŽP Liberec.

Dále inspektoři zjistili, že v zařízení jsou v rozporu s provozním řádem používány dvě přístupové cesty. Žádná z nich nebyla opatřena závorou. Inspektoři měli také pochybnosti o překročení kapacity zařízení, proto zadali u oprávněné osoby geodetické zaměření. Z jeho výsledků vyplynulo, že v některých místech došlo k překročení maximální stanovené nivelity až o dva metry, což bylo v rozporu s podmínkou rozhodnutí, kterým byl udělen souhlas k provozování zařízení.

Podnikatel se proti pokutě odvolal, Ministerstvo životního prostředí však rozhodnutí ČIŽP potvrdilo. Sankce nabyla 26. července právní moci.

Foto: ČIŽP

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP