1/2024

XX. zasedání Fóra pro výměnu informací o nejlepších dotupných technikách (BAT)

| autor: Petr Jarolímek| zdroj: Fórum pro výměnu informací o BAT, MPO ČR0

XX. zasedání Fóra pro výměnu informací o nejlepších dotupných technikách (BAT)

Jednání se účastnili odborníci zabývající se problematikou integrované prevence a omezování znečišťování z průmyslu i z dotčených orgánů státní správy. Spolupráce všech zúčastněných velmi napomáhá naplňovat proces výměny informací o nejlepších dostupných technikách.

Také v roce 2019 pokračovaly intenzivní práce na revizích a tvorbě referenčních dokumentů o nejlepších dostupných technikách (BREF).

Jak informoval Eduard Muřický, náměstek ministra sekce průmyslu a stavebnictví MPO, „v současné době je v revizi 7 existujících referenčních dokumentů o BAT a připravuje se jeden nový referenční dokument pro odvětví chemického průmyslu „Čištění odpadních plynů z chemického průmyslu“.

Ve finiši je revize velmi komplexního dokumentu BREF pro povrchové úpravy používající organická rozpouštědla, který zasahuje do mnoha odvětví průmyslu, dokončuje se rozsáhlý překlad dokumentu BREF pro velká spalovací zařízení a na příští rok je plánován překlad vybraných kapitol dokumentu BREF pro výrobu velkoobjemových organických chemikálií.”

V současnosti probíhají revize pro další významná odvětví a obory českého průmyslu. V různých fázích jsou revize dokumentů pro textilní průmysl, chemický průmysl, zpracování železa, kovárny a slévárny nebo pro obor výroby keramiky.

Eduard Muřický pochválil dobrou spolupráci všech zúčastněných, díky níž se daří dodržovat vysoké limity Evropské unie a zároveň dodržovat ochranu životního prostředí.

Jan Slavík, vedoucí oddělení IPPC a IRZ MŽP, přiblížil aktuální informace z oblasti legislativy a metodiky, a to např. výjimky pro velká spalovací zařízení. „Dokument je primárně aplikovatelný na SO2, NOx a prach. Novým způsobem se hodnotí imisní významnost – akcentuje se celkové roční množství emisí. Největším problémem je absence minimálních požadavků na emise rtuti v evropské legislativě,” řekl Jan Slavík.

Zmínil též materiál k dopadům změn technických norem v odpadovém hospodářství na integrovaná povolení skládek, který je distribuován přímo povolujícím úřadům a normy jsou uvedeny přímo ve vyhláškách odpadových zákonů.

Pokud je o povolovací výjimky, uvedl Jan Slavík, že „omezení výjimek pro velkou část polutantů není potřeba, řešit by se mělo spíše časové omezení výjimek.”

Projednávaný stavební zákon předpokládá nově vybudovanou nezávislou strukturu stavebních úřadů. Při povolování stavebního záměru bude možné na základě žádosti vydat zároveň integrované povolení v jednom rozhodnutí, a to podle zákona o integrované prevenci a zároveň podle stavebního zákona,” podotkl Jan Slavík.

Pokud jde o jednání na evropské úrovni, zdůrazňuje se dle slov Jana Slavíka nutnost kontinuálního měření hlavní polutantů a jejich on-line zpřístupňování. Proces BREF a BAT je hodnocen jako účinný.

Jak referovala Marcela Blahutová z MPO, v poslední době byl zaznamenán posun přístupu Evropské komise k rozsahu požadované regulace. Zásadní jsou zejména požadavky na stanovování limitů i pro nepřímé vypouštění odpadních vod, intenzivnější sledování difuzních emisí a příslušných limitů.”

Z dalších referujících zmiňme Pavla Bartuška s aktuálními informacemi dokumentu BREF Textilní průmysl a problematika odpadních vod, Vladimíra Tomana s revizí dokumentů BREF ohledně metalurgie nebo Jana Procházku, který hovořil o nově vznikajících technikách pro redukci difúzních emisí.

Milan Geršl a Petr Bartoš se zmínili o pokračující práci na revizi dokumentu, který se týká potravinářského průmyslu, o činnostech BAT Center. Jiří Nešpor přednesl prezentaci o uplatňování norem ISO 9000, ISO 14000 a EMAS z pohledu ČIŽP a na závěr Laura Haiselová informovala o validaci emisí při kontinuálním měření v zahraničním srovnání.

Přílohy ke stažení

Foto: Petr Jarolímek, Průmyslová ekologie

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP
Compag
ORGREZ