Reklama

3. 3. 2017  |  Aktuality  |  Autor: Státní energetická inspekce

Vzorová zpráva o kontrole provozovaných kotlů a příslušných rozvodů tepelné energie

Podle vyhlášky č. 194/2013 Sb., o kontrole kotlů a rozvodů tepelné energie.

U provozovaných kotlů se jmenovitým výkonem nad 20 kW a příslušných rozvodů tepelné energie je jejich vlastník nebo společenství vlastníků povinen zajistit pravidelnou kontrolu těchto kotlů a příslušných rozvodů tepelné energie, jejíž výsledkem je písemná zpráva.

Tuto kontrolu a zprávu o ní může zpracovat pouze energetický specialista, který je držitelem oprávnění od Ministerstva průmyslu a obchodu ke zpracovávání těchto zpráv. Pokud se jedná o provozované kotle a příslušné rozvody tepelné energie, které jsou předmětem licence na výrobu tepelné energie a licence na rozvod tepelné energie, provádí jejich kontrolu a následnou zprávu zpracovává držitel této licence.

Rozsah, četnost a způsob provádění kontroly, vzor a obsah zprávy stanovuje vyhláška 194/2013 Sb. Státní energetická inspekce každoročně kontroluje více než 5 % z počtu zpráv vydaných v předcházejícím roce. Protože mezi energetickými specialisty panují nejasnosti, jak správně tuto zprávu vyplňovat, připravila Státní energetická inspekce doporučení v podobě  vyplněného vzoru této zprávy s doprovodným komentářem k jednotlivým polím.

Zpráva je ke stažení zde.

© Průmyslová ekologie, s.r o. Autorská práva jsou vyhrazena a vykonává je vydavatel

ZPĚT NA SEZNAM

PARTNEŘI

ISSN 2570-9372