1/2021

Výzva k předložení připomínek a důkazů k omezení bisfenolu A

| zdroj: MPO0

pexels-mikhail-nilov-8851603.jpg
zdroj: pexels

Německo vyzývá k předložení důkazů na podporu přípravy omezení bisfenolu A a příbuzných bisfenolů vzbuzujících podobné obavy z hlediska životního prostředí ve smyslu nařízení REACH (zveřejněno ECHA 3. 11. 2021).

Látka bisfenol A (BPA; ES 201-245-8, CAS 8008-07) je klasifikována jako toxická pro reprodukci a endokrinní disruptor s účinky na životní prostředí a lidské zdraví (čl. 57f).

Německo již dříve předložilo záměr omezit uvádění na trh a používání BPA a rovněž strukturně příbuzných bisfenolů, které z hlediska životního prostředí vzbuzují podobné obavy.

V současné době byla zahájena již druhá výzva k předložení důkazů na podporu přípravy omezení této skupiny látek vzbuzujících podobné obavy z hlediska životního prostředí (předchozí výzva od 14. 10. 2020 do 15. 2. 2021). Cílem je objasnit zbývající otázky týkající se alternativ a socioekonomických dopadů tohoto návrhu omezení. K účasti jsou vyzývány zainteresované strany ze zemí EU i mimo EU, které mají možnost poskytnout aktualizované informace ohledně použití, včetně tonáže, emisí, alternativ, nákladů v přechodném období a mezních hodnot.

Konečný termín pro zaslání komentářů k návrhu omezení BPA je 22. prosince 2021.

Německo má v úmyslu 8. dubna 2022 předložit dokumentaci k omezení podle přílohy XV REACH.

Další informace:

Výzvy k předkládání připomínek důkazů

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Satturn
AB Plast
Partner - SOVAK
EAGB
Faircare
Inisoft
Xylem
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
Ekowatt
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo