2/2023

Výzva k předložení informací k návrhu na omezení polyaromatických uhlovodíků (PAU) v plastových a pryžových granulátech

| autor: MPO0

Výzva k předložení informací k návrhu na omezení polyaromatických uhlovodíků (PAU) v plastových a

Nizozemsko připravuje návrh na omezení polycyklických aromatických uhlovodíků (PAU) v plastových nebo pryžových granulátech používaných jako výplňový materiál v umělých trávnících.

Ve spolupráci s agenturou ECHA zhodnotí rizika pro lidské zdraví související s používáním těchto PAU. Cílem konzultace je shromáždit informace o PAU v plastových nebo pryžových granulátech používaných jako výplňový materiál v syntetických trávnících a získat informace o alternativách (bez PAU) a jejich technické proveditelnosti a nákladech.

Zúčastněné strany, které mají příslušné informace o PAU v materiálech určených pro výplně umělých trávníků, je nyní mohou předložit a podílet se tak na přípravě dokumentace. Další informace o možných rizicích plynoucích z používání umělého trávníku, týkající se dalších látek, včetně látek, které jsou používány při jejich údržbě, jsou také vítány.

Nizozemský národní institut pro veřejné zdraví a životní prostředí (RIVM) zveřejnil studii o zdravotních rizicích pryžových granulátů, ve které dospěly k závěru, že sportování na těchto hřištích je bezpečné.

RIVM však doporučuje upravit limit obsahu některých PAU v plastových a pryžových granulátech na limit, který se blíží omezením obsahu pro spotřební výrobky stanovené v restrikční položce č. 50 přílohy XVII nařízení REACH o PAU v předmětech dodávaných široké veřejnosti.

Dokumentace k tomuto návrhu bude předložena do 13. dubna 2018. Agentura ECHA dospěla ve své předběžné zprávě o rizicích pro lidské zdraví k podobnému závěru, v němž doporučila (mimo jiné) změny nařízení REACH, aby se zajistilo, že pryžové granuláty budou dodávány pouze s velmi nízkými koncentracemi PAU a dalších relevantních nebezpečných látek.

Při přípravě dokumentace k omezení podle přílohy XV je zapotřebí více informací, zejména o množství PAU v plastových a pryžových granulích v celé EU, o možných alternativách, o výhodách těchto alternativ a také nákladech na substituci.

Pro řešení zbývajících nejistot popsaných ve zprávě agentury ECHA, jsou rovněž vítány veškeré další relevantní informace o možných rizicích pro lidské zdraví nebo životní prostředí v souvislosti s umělými trávníky. Nizozemsko bude tyto informace zvažovat současně s přípravou dokumentace k omezení týkající se PAU a podle potřeby doporučí další opatření.

internetovém formuláři naleznete konkrétní otázky, nicméně jsou vítány všechny informace, které jsou důležité pro přípravu dokumentace uvedené v příloze XV. Informace mohou být předkládány důvěrně a za takové budou považovány Nizozemskem i agenturou ECHA.
Agentura ECHA vyzývá zúčastněné strany, aby na výzvu k předložení důkazů odpověděly do  
18. října 2017.

Původní dokument naleznete zde: 

ECHA – The European Chemicals Agency/Evropská agentura pro chemické látky

Zdroj: ECHA webové stránky

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP