Výzva 9/2018 - Příprava energeticky úsporných projektů se zásadami dobré praxe 2018

| autor: Tisková zpráva Ministerstva průmyslu a obchodu ČR0

Výzva 9/2018 - Příprava energeticky úsporných projektů se zásadami dobré praxe 2018

Na projekt lze získat až 200 tisíc korun, žádosti se podávají do 20. října 2018.

Dotace je určena na přípravu komplexně zpracovaného kvalitního energeticky úsporného projektu s návrhem kombinace energeticky úsporných opatření v podobě studie proveditelnosti / energetického posouzení, přičemž ze zpracovaného dokumentu musí být jednoznačně zřejmé, jaké varianty řešení (jaké kombinace energeticky úsporných opatření) jsou pro daný objekt možné, jaký objem investičních prostředků bude potřeba na realizaci jednotlivých opatření a zejména jaké přínosy v budoucích úsporách provozních nákladů souvisejících se spotřebou energie budou dosaženy vlivem jednotlivých opatření.

Veškeré další informace naleznete ve výzvě a zejména v plném textu programu EFEKT na adrese: https://www.mpo-efekt.cz/cz/programy-podpory/54039/76450 

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Satturn
AB Plast
Nadace partnerství
Partner - SOVAK