1/2024

Využití vody v průmyslu

| autor: redakce, zdroj: tisková informace SP ČR0

Využití vody v průmyslu

Předpokladem je ale skutečnost, že firmy při využívání vody musí splňovat přísné zákonné standardy zaručující její efektivní využití a ochranu životního prostředí při výrobních procesech.

V mnoha případech je povrchová voda po využití a vyčištění vrácena zpět do vodního toku, a to dokonce čistší než původně odebraná. Tento proces není levnou záležitostí. Firmy za takové využívání vody platí, vznikají jim náklady za odběr, vyčistění, užití, opětovné vyčistění a následné vrácení této tzv. „odpadní“ vody. 

Vrácení takové vody rozhodně neznamená plýtvání a i přes finanční náročnost je tato činnost pro mnoho firem samozřejmostí.

Průmysl a energetika jsou v posledních několika letech značně zatíženi prudce narůstajícími požadavky na snižování spotřeby vody při výrobních procesech a na kvalitu vypouštění odpadních vod. Z tohoto důvodu již průmysl a energetika v maximální možné míře omezují odběr povrchových vod. 

Omezují například průtokový způsob využívání vody nebo ji opětovně využívají ve výrobě. Téměř všechny české průmyslové podniky splňují evropské standardy platné pro jednotlivé typy průmyslu, tzv. BREF dokumenty, a hledají maximální úspory ve využití vody.

Snaha průmyslových podniků má ovšem přesah i do vodohospodářství, které se se snižováním spotřeby vody v průmyslu dostává do situace, kterou je rovněž nutné řešit. O tomto problému se budeme zmiňovat v dalších článcích.

Současná dekáda je pro jednotlivá odvětví průmyslu ve znamení přijímání BREF dokumentů, zakotvujících tzv. BAT (Best available technologies, tj. nejlepší dostupné techniky), které provozovatelům jednotlivých zařízení závazně definují maximální požadavky na jednotlivé technologické celky, mj. i ve vztahu k náročnosti spotřeby vody, opětovnému využití a čištění odpadních vod.

Dnes se český průmysl a energetika dostala do situace, kdy se stávají největšími investory do snižování zátěže životního prostředí a tento trend bude jistě pokračovat i dále.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP