Reklama

25. 10. 2017  |  Aktuality  |  Autor: MŽP

Vyšel zářijový Věstník MŽP

Ministerstvo životního prostředí vydalo na svých webových stránkách Věstník MŽP ČR.

Obsahem Věstníku MŽP ČR, částky 9, je:

  • Metodický pokyn MŽP, odboru obecné ochrany přírody a krajiny, ve spolupráci s MMR, odborem územního plánování, k uplatňování § 12 odst. 4 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
  • Výzva č. 1/2016 PU k předkládání žádostí o poskytnutí podpory na zvýhodněné zápůjčky SFŽP (aktualizace)

Aktuální číslo Věstníku naleznete zde.

© Průmyslová ekologie, s.r o. Autorská práva jsou vyhrazena a vykonává je vydavatel

ZPĚT NA SEZNAM

PARTNEŘI

ISSN 2570-9372