1/2024

Výměna téměř pěti kilometrů vodovodu bezvýkopovou metodou za osm milionů korun na Budišovsku

| autor: APROVAK0

Výměna téměř pěti kilometrů vodovodu bezvýkopovou metodou za osm milionů korun na Budišovsku

Výměna 4766 metrů vodovodního přiváděcího řadu je realizována bezvýkopovou technologií, která je rychlejší, efektivnější, ekologičtější a levnější než tradiční výkopová metoda. Hotovo by mělo být do konce podzimu.

Ukončení zásobování vojenského újezdu Libavá a Města Libavá pitnou vodou z SmVaK Ostrava si vyžádalo investici pro zefektivnění dodávek do části Budišova nad Budišovkou - Podlesí.

„Vodovodní řady byly dimenzovány na výrazně vyšší odběry, což se poté, kdy jsme přestali zásobovat Libavou, změnilo. Kdybychom stavbu spočívající mimo jiné v úpravě stávajících řadů i vystrojení zrychlovací čerpací stanice neprovedli, voda by se v potrubí zdržela neúměrně dlouhou dobu.

To by mělo dopad na její kvalitu pro konečné odběratele v Podlesí. Nevyhovující by byly i tlakové poměry v síti,“ vysvětluje ředitel vodovodů společnosti SmVaK Ostrava Milan Koníř.

Výměna bude provedena v celé délce bezvýkopovou technologií. Ta je výhodná nižšími náklady v porovnání s výkopovými metodami, ale také rychlostí provedení. Do povrchu je při tomto způsobu výstavby nutné zasahovat u startovací a cílové jámy, jejichž účelem je také manipulace s vrtnými technologiemi.

V případě stavby u Budišova je většina trasy vedena v zelených plochách extravilánu obce.

Součástí stavby je například také přepojení šesti vodovodních přípojek, napojení nového potrubí ve zrychlovací čerpací stanici v Budišově, úprava vystrojení zrychlovací čerpací stanice s vodojemem o objemu padesát metrů kubických v Podlesí.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP
Compag
ORGREZ
Ekosev
JMK Recycling
REMA