1/2024

Vyjádření Energetického regulačního úřadu k cenám dodávky elektřiny

| autor: Energetický regulační úřad0

Vyjádření Energetického regulačního úřadu k cenám dodávky elektřiny

V této souvislosti považuje Energetický regulační úřad za vhodné upozornit na některé skutečnosti ovlivňující cenu dodávky elektřiny, které mohou být pro zákazníky podstatné při srovnávání nabídek a rozhodování o volbě dodavatele elektřiny.

VYJÁDŘENÍ K CENÁM DODÁVKY ELEKTŘINY

Cena dodávky elektřiny je tvořena několika složkami – neregulovanou složkou ceny, regulovanou složkou ceny a daněmi.

Regulovaná složka ceny je stanovována Energetickým regulačním úřadem a platí ve stejné výši pro všechny dodavatele elektřiny i zákazníky a změna dodavatele elektřiny nemá na výši této složky žádný vliv. Stejně tak změna dodavatele neovlivní ani výši daní.

Podrobnější členění složek ceny elektřiny pro zákazníky na hladině nízkého napětí je následující:

Strukturu neregulované složky ceny elektřiny určuje každý dodavatel individuálně, z toho důvodu může být i jiná než výše uvedená.

Dodavatelé elektřiny si tedy mohou vzájemně konkurovat a soutěžit v neregulované složce ceny. Cena silové elektřiny je tvořena tržně a záleží na jednotlivých dodavatelích elektřiny, v jakém období, jakým způsobem a jaké množství elektřiny pro své zákazníky pořídili. Od toho se dále odvíjí nabídka dodavatelů elektřiny, která je zákazníkovi předkládána zpravidla ve formě ceníku dodavatele elektřiny s vymezením jednotlivých produktů, cen a dalších podmínek pro jejich uplatnění.

Je však třeba zdůraznit, že vedle samotné ceny za dodanou silovou elektřinu uplatňuje naprostá většina dodavatelů elektřiny i určitou formu tzv. stálého platu. Stálým platem je zpravidla taková část ceny, kterou je podle sjednaných podmínek dodávky elektřiny povinen zákazník hradit bez ohledu na množství odebrané elektřiny. 

Výše stálého platu daná dodavatelem elektřiny potom ovlivňuje i celkovou průměrnou cenu elektřiny odebrané zákazníkem, kdy nižší cena elektřiny za MWh může být zcela negována vysokým stálým platem a v závislosti na velikosti spotřeby elektřiny potom zákazník může zaplatit celkově více než u konkurenčních dodavatelů.

Dále může neregulovaná cena dodávky elektřiny zahrnovat i jiné složky dané například poskytováním doprovodných služeb dodavatelem elektřiny.

SHRNUTÍ

Posuzuje-li zákazník nabídky elektřiny jednotlivých dodavatelů elektřiny, je nezbytné, aby se zabýval vedle samotné ceny silové elektřiny za MWh i dalšími souvisejícími platbami spojenými s nabízenými produkty.

Užitečným pomocníkem pro porovnání cenových nabídek dodavatelů elektřiny může být cenový kalkulátor provozovaný Energetickým regulačním úřadem na webových stránkách http://kalkulator.eru.cz. Do tohoto kalkulátoru jsou zahrnovány jednotlivé nabídky na základě dobrovolného rozhodnutí dodavatelů elektřiny a existují proto i dodavatelé, jejichž nabídka není z jejich rozhodnutí do cenového kalkulátoru zahrnuta.

Se změnou dodavatele elektřiny Vám pomohou naše stránky - centrum pro spotřebitele.

UPOZORNĚNÍ NA CHARAKTER VYJÁDŘENÍ

Toto vyjádření ERÚ, které není ani právním předpisem, ani individuálně závazným správním rozhodnutím, bylo zpracováno návodně pro účastníky trhu s elektřinou, zejména pro zákazníky, aby nedocházelo k možným interpretačním problémům v problematice struktury cen dodávky elektřiny.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP