Reklama

23. 12. 2016  |  Aktuality  |  Autor: MPO

Vyhodnocení plnění Politiky druhotných surovin České republiky za období 2014 – 2016

Vláda ČR na svém zasedání dne 16. listopadu 2016 vzala na vědomí Vyhodnocení plnění Politiky druhotných surovin České republiky za období 2014 – 2016.

Z Vyhodnocení plnění Politiky druhotných surovin České republiky za období 2014 – 2016" jednoznačně vyplývá, že ze šestnácti stanovených opatření již bylo splněno čtrnáct. Dvě opatření jsou plněna průběžně. Realizací těchto opatření se plní cíle Politiky druhotných surovin ČR.

Jejich společným jmenovatelem je podpora zpracovatelského průmyslu v oblasti získávání, zpracování a využívání druhotných surovin. Nahrazování primárních zdrojů druhotnými je základním předpokladem pro úspěšné zvládnutí přechodu ČR k oběhovému hospodářství, tedy od lineárního systému, produkujícího značné množství odpadů, k systému cyklickému, v jehož rámci dochází k přeměně odpadů na zdroje.

Mezi úspěšná řešení patří zejména vyhlášení programu „Nízkouhlíkové technologie“ v rámci Operačního programu v gesci MPO „Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost“, kterému byla přidělena pro I. výzvu alokace ve výši přibližně 200 mil. Kč.

Do tohoto programu, kterým jsou podporovány aktivity související s oběhovým hospodářstvím, zejména inovativní technologie na získávání, zpracování a využívání druhotných surovin, se přihlásilo 23 projektů. Druhá výzva bude vyhlášena do konce roku 2016.

V příloze ke stažení naleznete předkládaný dokument, kde je podrobně rozepsán přehled plnění 16 opatřeních, která jsou rozdělena do 5 skupin podle příslušného strategického cíle.

Přílohy ke stažení:

© Průmyslová ekologie, s.r o. Autorská práva jsou vyhrazena a vykonává je vydavatel

ZPĚT NA SEZNAM

PARTNEŘI

ISSN 2570-9372