2/2023

Vyhláška o stavu nouze v elektroenergetice

| zdroj: SP ČR0

electricity-4666566_640.jpg
zdroj: Pixabay

Ministerstvo průmyslu a obchodu bohužel neindikovalo záměr vydat novou vyhlášku a obsah a zamýšlená podoba vyhlášky tak byla připravena bez spolupráce s dotčenými účastníky trhu s elektřinou. Pro účastníky trhu a zejména pak pro provozovatele distribučních soustav představuje vyhláška neočekávaný legislativní faktor s dopadem do provozu a zajištění distribuční sítě.

Jaké změny nová vyhláška zavádí

Stávající vyhláška č. 80/2010 Sb., o stavu nouze v elektroenergetice a o obsahových náležitostech havarijního plánu, opomíjí definovat postup při ukončování stavu nouze. Tento postup byl stanoven ve spolupráci s dotčenými subjekty na základě zkušeností z tvorby a implementace Pravidel pro pozastavení a obnovení tržních činností.

Výsledkem je návrh znění nového paragrafu „Ukončování stavu nouze“, který je v souladu s Pravidly pro pozastavení a obnovení tržních činností schválenými Energetickým regulačním úřadem.

Kdy je možné omezit spotřebu elektřiny

Návrh vyhlášky upřesňuje stavy, kdy může provozovatel přenosové soustavy omezit spotřebu elektřiny nebo výkon, který je dodáván do elektrizační soustavy. K tomuto omezení lze přistoupit při předcházení stavu nouze a řešení stavu nouze. Postup vypínání zařízení zákazníků je upraven podle vypínacího plánu pro určitý objem spotřeby v určené regulační oblasti.

Stanovisko a vybrané argumenty Svazu průmyslu

  • Ministerstvo průmyslu a obchodu bohužel neindikovalo záměr vydat novou vyhlášku a obsah a zamýšlená podoba vyhlášky tak byla připravena bez spolupráce s dotčenými účastníky trhu s elektřinou. Pro účastníky trhu a zejména pak pro provozovatele distribučních soustav představuje vyhláška neočekávaný legislativní faktor s dopadem do provozu a zajištění distribuční sítě. Svaz průmyslu a dopravy ČR uvítá, když předložení návrhu vyhlášky bude předcházet konzultace s dotčenými účastníky trhu s cílem zahrnout do legislativy veškeré potřebné změny zohledňující vývoj na trhu s elektřinou a současně dosažení širšího konsenzu o podobě úpravy.
  • Návrh vyhlášky dostatečně nereflektuje vývoj v oblasti elektroenergetiky a související legislativy v uplynulých letech. Sektor elektroenergetiky v EU a návazně i v ČR prošel v uplynulé dekádě výraznou proměnou související s evolucí elektroenergetického trhu, rozšířenou dostupností technologií a snížením jejich ceny, a existencí nových legislativních pravidel, které nejsou v návrhu dostatečně zohledněny.
  • Chybí vazba na vyhlášku č. 408/2015 Sb. o pravidlech trhu s elektřinou.
  • Svaz žádá definování některých termínů, jako je např. zákazník, výrobce elektřiny, rezervovaný výkon

Celé stanovisko Svazu průmyslu najdete zde.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP