1/2024

Vyhláška o regulačním výkaznictví

| zdroj: SP ČR0

writing-828911_640.jpg
zdroj: Pixabay

ERÚ navrhuje z vyhlášky odstranit požadavky na vykazování dat, která již ke své činnosti nevyužívá, odstranit duplicity vykazovaných dat, zvýšit přehlednost výkazů a zjednodušit jejich vykazování. Konkrétními změnami jsou například odstranění vymezení pojmu cenová lokalita, který je nově upraven cenovým rozhodnutím k cenám tepelné energie. Změněno bylo stanovení regulační báze aktiv, kdy se nově do této báze bude zahrnovat i majetek nabytý společnostmi při jejich přeměně.

Obecně o vyhlášce

Energetický regulační úřad vydal v roce 2015 vyhlášku č. 262/2015 Sb., o regulačním výkaznictví, která byla v roce 2017 novelizována (vyhláška č. 50/2017 Sb.). Vyhláška upravuje náležitosti a členění regulačních výkazů včetně jejich vzorů, odpisové sazby pro účely regulace a pravidla pro sestavování regulačních výkazů a termíny pro jejich předkládání a je tak prováděcím předpisem pro § 20 energetického zákona.

Z údajů zasílaných regulovanými subjekty podle této vyhlášky poté vychází Energetický regulační úřad při regulaci ceny související služby v elektroenergetice a ceny související služby v plynárenství, ceny za činnost povinně vykupujícího, cen spojených se zárukami původu, věcném usměrňování ceny tepelné energie a zveřejnění přehledů o cenách tepelné energie podle § 17 odst. 7 písm. n) energetického zákona.

S ohledem na vývoj na energetických trzích, na změny v evropské legislativě, na schválené Zásady cenové regulace pro regulační období 2021-2025 pro odvětví elektroenergetiky, plynárenství, pro činnosti operátora trhu v elektroenergetice a plynárenství a pro povinně vykupující a na navazující změny v potřebách ERÚ k zasílání údajů pro účely regulace, rozhodl se ERÚ aktualizovat regulační výkazy a vyhlášku o regulačním výkaznictví novelizovat.

Jaké změny nová vyhláška zavádí

ERÚ navrhuje z vyhlášky odstranit požadavky na vykazování dat, která již ke své činnosti nevyužívá, odstranit duplicity vykazovaných dat, zvýšit přehlednost výkazů a zjednodušit jejich vykazování.

Konkrétními změnami jsou například odstranění vymezení pojmu cenová lokalita, který je nově upraven cenovým rozhodnutím k cenám tepelné energie. Změněno bylo stanovení regulační báze aktiv, kdy se nově do této báze bude zahrnovat i majetek nabytý společnostmi při jejich přeměně.

Mění se struktura a názvy jednotlivých výkazů v přílohách vyhlášky.

Stanovisko a vybrané argumenty Svazu průmyslu

  • Svaz požaduje odložit účinnost novely vyhlášky o jeden rok na 1.1.2022, aby společnosti měly dostatek času na úpravy informačních systémů a změny interních postupů pro vykazování, protože se mění struktura výkazů a v nich vykazovaná data.
  • Svaz požaduje legislativně zakotvit pravidla pro vykázání hodnot tzv. neuznatelných nákladů, resp. neuznatelných výnosů v regulaci a uvést tato pravidla přímo v šablonách výše uvedených výkazů. Tím bude dosaženo jednotného chápání způsobu vykazování.
  • Výkaz 12-N je možné z návrhu vypustit, protože není využíván.
  • Výkazy 12-T1b) a 12-T1c) ponechat ve stávající podobě, neboť nově navrhované sloupce jsou nadbytečné.
  • Svaz požaduje, aby doby odpisování ostatních stálých aktiv vycházeli z odpisového plánu držitele licence a nepoužily se odpisové sazby určené pro jiné činnosti.
  • Prodloužení doby odepisování výrobních budov pro energetiku a teplovodních, horkovodních a parních rozvodů tepelné energie není Energetickým regulačním úřadem zdůvodněno, přitom zhorší ekonomiku projektů nahrazování parních rozvodů a ve svém důsledku zhorší podmínky pro zvyšování energetické účinnosti v rozvodech tepla, které přispívají ke stabilním cenám tepelné energie pro zákazníky. Svaz požaduje zachovat stávající dobu odepisování.

Celé stanovisko Svazu průmyslu najdete zde.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP
Compag
ORGREZ
Ekosev
JMK Recycling
REMA