2/2023

Vyhláška o měření plynu

| zdroj: SP ČR0

kitchen-3148954_640.jpg
zdroj: Pixabay

Novela vyhlášky upravuje pojmy a definice dle aktuálního znění energetického zákona, dochází k upřesnění měření mezi zásobníkem plynu a plynárenskou soustavou jiného státu, výrobnou plynu a zásobníkem plynu. Novela rozšiřuje přílohu č. 5 o nové druhy plynu, v tomto případě biometanu, a požadavky na jeho kvalitativní parametry.

Jaké změny novela zavádí

Novela vyhlášky upravuje pojmy a definice dle aktuálního znění energetického zákona, dochází k upřesnění měření mezi zásobníkem plynu a plynárenskou soustavou jiného státu, výrobnou plynu a zásobníkem plynu. Novela rozšiřuje přílohu č. 5 o nové druhy plynu, v tomto případě biometanu, a požadavky na jeho kvalitativní parametry.

Cílem této části návrhu je prioritní aktualizace vyhlášky s platným zněním EZ na možnosti propojení jednotlivých prvků plynárenské soustavy tak, aby v případě vzniku jakéhokoli nového propojení nebylo toto místo bez měření plynu. Současně novela vyhlášky reflektuje na teoreticky možnou povinnost připojit výrobny biometanu k zásobníku plynu, pokud o to výrobce požádá.

Stanovisko a vybrané argumenty Svazu průmyslu

  • Svaz požaduje, aby vyhláška umožňovala výrobci plynu připojit se k těžebnímu plynovodu jiného výrobce plynu.
  • Požadujeme zachovat stávající znění §7 Měřící zařízení odstavce 4) podle platné právní úpravy, neboť navrhovaná úprava na prokazatelné informování dotčeného účastníka trhu s plynem by znamenala zvýšení nákladů v jednotkách milionů Kč jenom na zaslání doporučených dopisů.
  • Ustanovení bodu 4 by mělo nabýt účinnosti dne 1. července 2021, protože v případě zavedení nových typů/podtypů měřicích zařízení (měření typu A1, A2) bude nezbytné přizpůsobit informační systémy provozovatelů soustav, operátora trhu a komunikačních kanálů. Časový prostor pro realizaci takových úkonů je vzhledem k navrhované účinnosti vyhlášky k 1. lednu 2021 nedostatečný.

Celé stanovisko Svazu průmyslu najdete zde.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP