Reklama

25. 8. 2017  |  Aktuality  |  Autor: MPO

Vyhláška MPO č. 236/2017 Sb.

V Částce 86/2017 Sbírky zákonů byla dne 4. srpna  2017 publikována vyhláška MPO č. 236/2017 Sb., kterou se mění vyhláška MPO č. 108/2011 Sb., o měření plynu a o způsobu stanovení náhrady škody při neoprávněném odběru, neoprávněné dodávce, neoprávněném uskladňování, neoprávněné přepravě nebo neoprávněné distribuci plynu, ve znění vyhlášky č. 289/2013 Sb.

Novela představuje technickou úpravu vyhlášky ve smyslu několika stručných změn, které se týkají číselných respektive textových údajů v § 4, odst. 3, písm. b) a v § 4, odst. 5, kde v obou případech dochází ke zkrácení původního 18 měsíčního intervalu zpracování údajů z měření plynu na interval 12 měsíční, čímž se zajišťuje jednotnost s textem § 15 odst. 1 vyhlášky ERÚ č. 70/2016 Sb. o vyúčtování dodávek a souvisejících služeb v energetických odvětvích.

Další změna, která se týká ustanovení § 9 odst. 3, reaguje na praktické poznatky, kdy se lze setkat s tím, že štítky plynových spotřebičů jsou buď nepřístupné (štítek je například umístěn na zadní části spotřebiče, která je těsně u stěny komína) nebo na spotřebičích zcela schází.

Navrhuje se v případě, že štítkový příkon plynového spotřebiče není znám, použít výrobcem udávaný příkon takového plynového spotřebiče. Tyto příkony je možné zjistit buď přímo od výrobců plynových spotřebičů, nebo z existujících databází dotčených plynových spotřebičů

Poslední změna se týká § 9, odst. 10, písm. a), kde způsob stanovení pevné denní ceny za chybějící vyrovnávací plyn byl dříve upraven v Cenovém rozhodnutí ERÚ, po změnách struktury Cenového rozhodnutí proto bylo nutné uvedený princip implantovat do národní legislativy, konkrétně do zmíněné vyhlášky.

 Vyhláška nabyla účinnosti patnáctým dnem po jejím vyhlášení tj. dne 19. srpna 2017. Její text i aktuální znění vyhlášky č. 108/2011 Sb. v platném znění naleznete v příloze.

Přílohy ke stažení:

© Průmyslová ekologie, s.r o. Autorská práva jsou vyhrazena a vykonává je vydavatel

ZPĚT NA SEZNAM

PARTNEŘI

ISSN 2570-9372