2/2023

Vyhlášení III. výzvy programu podpory Nízkouhlíkové technologie v rámci operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 – 2020

| autor: MPO0

Vyhlášení III. výzvy programu podpory Nízkouhlíkové technologie v rámci operačního programu Podnik

Příjem žádostí bude ukončen dne 17.11.2017. Tento operační program je stěžejním programem pro podporu českých podnikatelů v tomto programovém období.

Cílem programu Nízkouhlíkové technologie je podpora konkurenceschopnosti podniků a udržitelnosti české ekonomiky prostřednictvím zaváděním inovativních technologií v oblasti elektromobility, obnovitelných zdrojů energie, nakládání s energií a využití druhotných surovin. Dalším cílem je zvýšení využití efektivnějších a spolehlivějších nízkouhlíkových technologií, které se zatím v ČR běžně neuplatňují.

Výstupem projektů v oblasti druhotných surovin bude zvýšení soběstačnosti ČR v surovinových zdrojích substitucí primárních zdrojů druhotnými surovinami, čímž se zvyšuje vedle konkurenceschopnosti rovněž i celkový inovační potenciál ČR.

Celková alokace výzvy pro aktivitu c) Druhotné suroviny je stanovena ve výši 70 mil. Kč.

Na co lze získat podporu (podporované aktivity):

 • Zavádění inovativních technologií k získávání druhotných surovin v kvalitě vhodné pro další využití v průmyslové výrobě např. z použitého papíru, skla, kovů, pneumatik, textilu, plastů, stavebních a demoličních odpadů, vedlejších energetických produktů a řady dalších výrobků s ukončenou životností,
 • Zavádění inovativních technologií, kterými se budou z použitých výrobků získávat efektivním způsobem cenné druhotné suroviny,
 • Zavádění inovativních technologií na výrobu inovativních výrobků vyrobených z druhotných surovin, včetně náhrad primárních zdrojů druhotnými surovinami tam, kde je to ekonomicky výhodné.

Kdo může žádat (příjemci podpory):

 • malé, střední, velké podniky; žadatelem mohou být i podniky vlastněné až ze 100 % veřejným sektorem
 • typy podporovaných právních forem jsou stanoveny v textu Výzvy

Kolik lze získat na jeden projekt (forma a výše podpory):

      Míra podpory:

 • je-li příjemcem malý podnik, je podpora poskytována až do výše 45 % ZV,
 • je-li příjemcem střední podnik, je podpora poskytována až do výše 35 % ZV,
 • je-li příjemcem velký podnik, je podpora poskytována až do výše 25 % ZV.

Výše dotace:

 • minimální výše dotace 1 mil. Kč a maximální do výše 20 mil. Kč,
 • maximální absolutní výše dotace na Podnikatelský záměr je 50 tis. Kč.

Bližší informace naleznete na webových stránkách Agentury pro podnikání a inovace, státní příspěvkové organizace podřízené  Ministerstvu průmyslu a obchodu - www.agentura-api.org.

Neváhejte a využijte příležitosti k podpoře vašich iniciativ v oblasti zavádění inovativních technologií na získávání, zpracování a využívání druhotných surovin.

Komentáře

 1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP