1/2024

Vyhlášení cen Vodohospodářská stavba roku 2017

| autor: Tisková zpráva SOVAK ČR0

Vyhlášení cen Vodohospodářská stavba roku 2017

Tradiční odborné setkání vodohospodářů proběhlo dne 22. 3. v Kongresovém centru Praha a v podvečer téhož dne se uskutečnil společenský večer se slavnostním koncertem v prostorách Břevnovského kláštera.

Na dopoledním setkání vodohospodářů byly vyhlášeny rovněž výsledky soutěže Vodohospodářská stavba roku 2017, kterou pod garancí Ministerstva zemědělství a Ministerstva životního prostředí vyhlásil Svaz vodního hospodářství ČR, z.s. ve spolupráci se Sdružením oboru vodovodů a kanalizací ČR, z.s.

Ocenění se předávaly ve dvou kategoriích, každá kategorie byla pak rozdělena na dvě podkategorie – investice nad 50 mil. Kč a pod 50 mil. Kč.

Ocenění získaly v kategorii I: Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s., Svazek obcí pro vodovody a kanalizace a statutární město Brno a v kategorii II: Povodí Vltavy, státní podnik, Ředitelství vodních cest a.s. a hlavní město Praha.

Udělena byla rovněž dvě zvláštní ocenění SVH ČR, kterou v kategorii I získala společnost Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s., a v kategorii II. Povodí Vltavy, státní podnik.

Kategorie I

Podkategorie: nad 50 mil. Kč

 • Intenzifikace a rozšíření ČOV Poděbrady
  • Investor: Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s.
  • Projektant: VIS – Vodohospodářsko-inženýrské služby, spol. s r.o.
  • Zhotovitel: sdružení Metrostav a.s., VHZ – DIS, spol. s r.o. Brno
 • Rekonstrukce úpravny vody Hvězdička
  • Investor: Svazek obcí pro vodovody a kanalizace
  • Projektant: Voding Hranice s.r.o.
  • Zhotovitel: Společnost Hvězdička SMP CZ + EUROVIA
  • Inženýrská činnost: Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

Podkategorie: pod 50 mil. Kč

 • Brno, Lerchova I. Roubalova I, Kampelíkova I – rekonstrukce kanalizace a vodovodu
  • Investor: statutární město Brno
  • Projektant: Sweco Hydroprojekt a.s.
  • Zhotovitel: FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

Zvláštní ocenění SVH ČR v kategorii I

 • Zkapacitnění prameniště Hulín včetně přivaděče surové vody
  • Investor: Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s.
  • Projektant: Voding Hranice s.r.o.
  • Zhotovitel: Sdružení Javorník – Wombat

Kategorie II

Podkategorie: nad 50 mil. Kč

 • Berounka ř. km 8,143, Rekonstrukce jezu v Černošicích
  • Investor: Povodí Vltavy, státní podnik
  • Projektant: Sweco Hydroprojekt CZ a.s.
  • Zhotovitel: sdružení Metrostav a.s., Zakládání staveb, a.s.
 • Plavební komora u jezu Hněvkovice, Modernizace jezu Hněvkovice
  • Investor: Ředitelství vodních cest a.s.
  • Projektant: AQUATIS a.s.
  • Zhotovitel: sdružení Metrostav a.s. , Zakládání staveb, a.s.

Podkategorie: pod 50 mil. Kč

 • „Protipovodňová opatření na ochranu hl. m. Prahy“, část Nedvězí
  • Investor: hlavní město Praha
  • Projektant a inženýrská činnost: Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
  • Zhotovitel: NOWASTAV akciová společnost
 • DVT Kamenitý potok, Strmilov – úprava koryta
  • Investor a projektant: Povodí Vltavy, státní podnik
  • Zhotovitel: ZVÁNOVEC a.s.

Zvláštní ocenění SVH ČR v kategorii II

 • Vodní dílo Klíčava – doplnění spodních výpustí o třetí provozní uzávěr
  • Investor: Povodí Vltavy, státní podnik
  • Projektant: AQUATIS a.s.
  • Zhotovitel: Metrostav a.s.

Komentáře

 1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP