2/2023

Výbory ECHA doporučují omezení podskupiny PFAS (per- a polyfluoroalkylované látky)

| autor: MPO0

Výbory ECHA doporučují omezení podskupiny PFAS (per- a polyfluoroalkylované látky)

Na svém červnovém zasedání Výbor SEAC přijal konečné stanovisko, kterým podpořil návrh na omezení výroby nebo uvádění na trh PFHxS (perfluorohexane sulfonic acid), jejích solí nebo příbuzných látek ve směsích a předmětech. Navazuje tak na stanovisko Výboru pro posuzování rizik (RAC) z března 2020.

Výbor SEAC dospěl k závěru, že očekávané přínosy a náklady pro společnost z návrhu na omezení PFHxS jsou přiměřené, a proto by byly nejvhodnějším celoevropským opatřením k řešení zjištěných rizik pro životní prostředí.

Cílem navrhovaného omezení je zabránit nahrazení PFOA (perfluorooctanoic acid), která má být zakázána od 4. července 2020 podle nařízení o perzistentních organických znečišťujících látkách (POPs), podobně byla již vyloučena také PFOS (perfluorooctane sulfonic acid). Po přijetí návrhu by se snížily emise do životního prostředí z výrobků a směsí dovážených do EU/EHP (např. z textilií odpuzujících vodu), byla by minimalizována expozice budoucích generací PFHxS a zabránilo by to další nevratné kontaminaci pitné vody.

Po přijetí návrhu SEAC budou stanoviska výborů RAC i SEAC zaslána Evropské komisi, která společně s členskými státy EU o návrhu rozhodne.

Výbory RAC a SEAC na svých jednáních v červnu projednaly rovněž další návrhy na omezení, žádosti o povolení, expoziční limity na pracovišti (OEL) a harmonizované klasifikace a označení. Hlavní závěry byly:

  • Oba výbory podpořily návrh ECHA na omezení záměrně přidaných mikroplastů; šedesátidenní konzultace k návrhu stanoviska SEAC by měla být zahájena počátkem července 2020.
  • Oba výbory podpořily návrh ECHA omezit uvádění na trh kyanamidu vápenatého, který je používán jako hnojivo. Šedesátidenní konzultace k návrhu stanoviska SEAC začne dne 24. června 2020.
  • Výbor SEAC odsouhlasil svůj návrh stanoviska k návrhu Francie a Švédska omezit látky senzibilizující pokožku používané v textiliích, kožených a kožešinových výrobcích, poprvé uváděných na trh. Šedesátidenní konzultace k návrhu stanoviska SEAC začíná dne 24. června 2020.
  • Oba výbory přijaly také stanoviska k žádostem o povolení pro použití chromanu sodného, oktylfenol-ethoxylátů a použití nonylfenol-ethoxylátů.
  • V reakci na žádost Evropské komise RAC přijal svá stanoviska k vědeckému hodnocení limitních hodnot expozice na pracovišti (OEL) pro olovo a jeho sloučeniny a pro diisokyanáty.
  • Výbor RAC přijal 11 stanovisek k harmonizované klasifikaci a označování.

Podrobné informace o závěrech výborů RAC a SEAC jsou k dispozici v příloze aktuality.

Co je PFHxS?

PFHxS je ve světě jednou z nejčastěji zjištěných perfluorovaných látek (PFAS) ve vzorcích lidské krve. Je velmi perzistentní a velmi bioakumulativní a vyskytuje se v životním prostředí po celém světě. Látka byla zjištěna i u volně žijících živočichů v odlehlých oblastech jako je Arktida.

Používá se například při úpravě textilií proti skvrnám a jako odpuzovač vody. Používání v průběhu let klesalo, současné roční emise činí odhadem přibližně 0,42 tuny.

Norsko rovněž navrhlo zařadit tuto látku do Stockholmské úmluvy o perzistentních organických znečišťujících látkách, kde je v současné době přezkoumávána.

Další informace:

Text celé zprávy ECHA [EN]

PFAS - pohodlí, ale za jakou cenu?

Přílohy ke stažení:

Foto: pixabay

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP