2/2023

Výbor členských států ECHA jednomyslně odsouhlasil identifikaci HFPO-DA jako SVHC

| autor: MPO ČR / ECHA0

Výbor členských států ECHA jednomyslně odsouhlasil identifikaci HFPO-DA jako SVHC

Výbor členských států na svém jednání v červnu 2019 jednomyslně odsouhlasil identifikaci látky vzbuzující velmi velké obavy (látky SVHC): 2,3,3,3-tetrafluoro-2-(heptafluoropropoxy)propionic acid, its salts and its acyl halides (covering any of their individual isomers and combinations thereof) (označení jako HFPO-DA).

Látky se používají při výrobě fluorovaných polymerů s mnoha způsoby použití jako např. fluoropolymerní pryskyřice, drátěné kabely a nátěry. Návrh na identifikaci předložilo Nizozemí vzhledem k vlastnostem těchto látek, které mohou být příčinou vážných účinků na lidské zdraví a životní prostředí vyvolávajících stejné obavy jako účinky látek karcinogenních, mutagenních nebo toxických pro reprodukci (CMR), perzistentních bioakumulativních a toxických (PBT) a vysoce perzistentních a vysoce bioakumulativních (vPvB).

Výbor MSC na svém jednání potvrdil, že HFPO-DA má vysoký potenciál vyvolat účinky u lidí a volně žijících živočichů vlivem životního prostředí, protože je vysoce perzistentní a mobilní ve vodním prostředí. 

Vodou se látka snadno dostává do životního prostředí, hromadí se v rostlinách, dostává se do potravinového řetězce a ze znečištěných médií se velmi obtížně odstraňuje. Obavu zvyšuje také možná společná expozice HFPO-DA s dalšími látkami, které mají podobné účinky.

Kromě HFPO-DA budou do Kandidátského seznamu (KS) zařazeny látky:

  • Tris(4- nonylphenyl, branched and linear) phosphite (TNPP) with ? 0. 1% w/w of 4-nonylphenol, branched and linear (4-NP)
  • 2- methoxyethyl acetate 

ECHA zařadí nově identifikované látky SVHC do KS do poloviny července 2019. Po zveřejnění aktualizovaného KS budou ze zařazení látek vyplývat společnostem zákonné povinnosti.

Další informace:

Výbor členských států

Návrhy SVHC odsouhlasené MSC

Kandidátský seznam

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP