1/2024

Všechny vysloužilé žárovky patří do sběrné nádoby, nikoli do odpadu

| autor: Ekolamp0

Všechny vysloužilé žárovky patří do sběrné nádoby, nikoli do odpadu
  • Do speciální sběrné nádoby mohou spotřebitelé odevzdat všechny druhy úsporných žárovek. Ty se v žádném případě nesmějí vyhazovat mezi jiné vyřazené elektrospotřebiče.
  • Recyklační firma spolehlivě roztřídí světelné zdroje na ty, které obsahují rtuť, a na ty ostatní. Většinu surovin, jako například kovy, sklo a plasty, lze znovu využít.
  • Pětina spotřebitelů není schopna rozeznat LED žárovku od úsporné kompaktní zářivky, která obsahuje toxickou rtuť.

Jednotlivé typy žárovek se recyklují různým způsobem, do speciální sběrné nádoby však můžete dát všechny druhy úsporných žárovek – kompaktní a lineární zářivky, výbojky a LED žárovky, recyklační firma se již postará o roztřídění a správné zpracování.

Úsporné světelné zdroje patří mezi elektroodpad, který je třeba ekologicky recyklovat. Zejména zářivky, kompaktní a ty dlouhé lineární, nepatří do běžného odpadu, protože obsahují malé množství toxické rtuti, která musí být bezpečně odebrána. V opačném případě by mohla ohrozit životní prostředí únikem ze skládek směsného komunálního odpadu.

Některé typy světelných zdrojů rtuť sice neobsahují, ale většina spotřebitelů to kvůli podobnému designu není schopna spolehlivě určit. Proto všechny typy žárovek či jiných světelných zdrojů patří do speciálníhokontejneru určeného k jejich sběru. Recyklační firma následně spolehlivě roztřídí světelné zdroje na ty, které obsahují rtuť, a na ty ostatní.

Rtuť se následně ze světelných zdrojů vyjme, chemicky stabilizuje a uloží ve speciálním úložišti nebezpečného odpadu. Rtuť již dále recyklovat nelze, což je dáno tzv. Minamatskou úmluvou o rtuti, kterou ratifikovala i Česká republika. Ta své signatáře zavazuje k tomu, aby od využívání rtuti upustili a používali místo ní jiné materiály.

Všechny světelné zdroje lze recyklovat. „Většinu surovin, jako například kovy, sklo a plasty, lze znovu využít. Recyklací je možné využít až 95 % materiálu obsaženého ve světelných zdrojích,“ shrnuje Zuzana Adamcová ze společnosti EKOLAMP, která se zabývá zpětným odběrem a recyklací vysloužilých světelných zdrojů, svítidel a dalších elektrozařízení.

Nevyhazujte žárovky mezi ostatní elektrospotřebiče

Vysloužilé zářivky patří výhradně do speciální sběrné nádoby na světelné zdroje. V žádném případě se nesmějí vyhazovat mezi jiné vyřazené elektrospotřebiče. Důvodem je jejich křehkost: mezi ostatním elektroodpadem by se mohly rozbít a tím uvolnit rtuť do okolí.

Vysloužilé světelné zdroje je možné k recyklaci předat prostřednictvím více než 4400 sběrných míst. „Najdete je ve sběrných dvorech, obchodech s elektrem či u prodejců světelných zdrojů. Malé sběrné nádoby jsou také velmi často rozmístěny v supermarketech i nákupních centrech nebo na obecních a městských úřadech,“ shrnuje Zuzana Adamcová.

Nejbližší sběrné místo je možné dohledat na www.ekolamp.cz. Spotřebitelé mohou zjistit nejbližší sběrné místo také pomocí aplikace „Kam s ní?“, kterou si mohou zdarma stáhnout do mobilního telefonu nebo tabletu. Kromě mapy sběrných míst aplikace navíc obsahuje popis jednotlivých druhů světelných zdrojů a kvíz na procvičení znalostí. Aplikace je dostupná pro zařízení s operačním systémem Android a iOS.

PRŮZKUM: Spotřebitelé těžko rozeznají LEDku od kompaktní zářivky

Dělá vám problémy rozpoznat, jaký druh světelného zdroje doma máte? Nejste sami, podle posledního celoevropského průzkumu zhruba pětina spotřebitelů není schopna rozeznat LED žárovku od úsporné kompaktní zářivky. Těžko se tedy mohou rozhodnout, jestli obsahuje potenciálně nebezpečnou toxickou rtuť.

„Design a výrobní technologie se natolik zdokonalily, že bez bližšího zkoumání spotřebitel nepozná, o jaký typ světelného zdroje se jedná. Kupující se obyčejně řídí jen svítivostí a teplotou světla. Když zdroj doslouží, měl by jej jednoduše vyhodit do sběrné nádoby určené pro světelné zdroje. Roztřídění za něj udělají recyklační firmy,“ vysvětluje Zuzana Adamcová.


O společnosti EKOLAMP s.r.o.

Společnost EKOLAMP je neziskový kolektivní systém pro zpětný odběr elektrozařízení. Zdarma poskytuje služby sběru a recyklace jak firmám a institucím, tak i běžným občanům. Kolektivní systém EKOLAMP sdružuje výrobce a dovozce elektrozařízení, za které plní jejich zákonné povinnosti týkající se sběru elektroodpadu. Za tímto účelem buduje po celé České republice širokou síť sběrných míst a zajišťuje sběr a svoz použitých elektrozařízení a jejich zpracování včetně následného využití materiálu a odstranění zbytkových odpadů. Více informací na www.ekolamp.cz.

Foto: pixabay

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP