1/2022

Volně se povalující infekční odpad, kontaminovaný i covidem, znamená pro firmu EKOPUR výraznou pokutu

| zdroj: ČIŽP0

IMG_20210204_125051_1.jpg
zdroj: cizp.cz

Společnost EKOPUR (dnes PURUM, člen skupiny PURUM KRAFKT) provozuje v Dobřejovicích u Hosína zařízení na zpracování zdravotnického odpadu, které se dlouhodobě potýkalo s problémy při dodržování právních norem při nakládání s odpady. Česká inspekce životního prostředí uložila firmě za porušení provozního řádu v minulosti již dvě pokuty. Na základě podnětu zde českobudějovičtí inspektoři v únoru 2021 provedli další šetření a zjištěný stav byl natolik v rozporu s legislativou, že firmě nařídili sjednat okamžitou nápravu. Inspekce provozovateli uložila téměř milionovou pokutu za porušení zákona o odpadech.

Společnost EKOPUR soustřeďovala plastové pytle s infekčním odpadem ze zdravotnické péče a plastové „klinik boxy“ s dalšími odpady na venkovních plochách v okolí zařízení, kde provádí jejich dekontaminaci. Některé pytle s odpady byly otevřené nebo potrhané a v jejich okolí se nacházely volně rozsypané infekční zdravotnické prostředky, skleněné a plastové ampule, injekční stříkačky a jehly či infuzní sety.

Zařízení přebíralo v kontrolovaném období řádově stovky tun těchto odpadů. Provozovateli zařízení bylo dále vytknuto, že v rámci sterilizace odpadů ze zdravotnické péče zpracovával i směsi zdravotnických odpadů, pro které není povolené dekontaminační zařízení určeno. Některé odpady pocházely i z uzavřených „covidových“ oddělení nemocnic a nutno zmínit, že byly volně přístupné dalším osobám, které se v areálu pohybovaly.

„V neprospěch firmy jsme vzali na zřetel zejména to, že se jednalo o nezákonné nakládání s infekčními odpady v době vrcholící pandemie COVID-19, a přestože byly pytle s odpady výrazně označeny nápisy COVID, firma je volně a nezabezpečeně vršila na hromadách na venkovních prostranstvích areálu,“ uvedl ředitel Oblastního inspektorátu Vladimír Jiráček a dodal, že v současné době probíhá na zařízení další šetření. Při stanovování výše pokuty pak hrála roli také skutečnost, že se nejednalo o první pochybení společnosti. V roce 2018 firmě inspekce uložila pokutu ve výši 80 tisíc korun a v roce 2021 dvou set tisícovou pokutu, o které jsme informovali v tiskové zprávě ZDE.

Firma se proti rozhodnutí inspekce odvolala k Ministerstvu životního prostředí s tím, že situace nastala výhradně z důvodu pandemie COVID-19 a s ní spojenou výraznou nadprodukcí odpadů. Další komplikace pak měly nastat v souvislosti s pravidelnou údržbou a opravou dekontaminační technologie, která byla mimo provoz cca 25 dní v prosinci 2020. Ministerstvo namítlo, že firma nebyla povinna odpady do zařízení přijímat a nastalou mimořádnou situaci mohla řešit s krajským úřadem. Pokutu 950 tisíc korun, uloženou inspekcí, pak ministerstvo snížilo na 900 tisíc korun. Rozhodnutí nabylo právní moci dne 7. 3. 2022.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Satturn
AB Plast
Partner - SOVAK
EAGB
Faircare
Inisoft
Xylem
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
Ekowatt
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
SYBA
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO