Reklama

VODA

V dnech 5. - 6. 11. probíhá v Plzni 17. ročník konference s doprovodnou výstavou Provoz vodovodů a kanalizací 2019. Akci pořádá SOVAK ČR pod záštitou ministra zemědělství a ministra životního prostředí. SOVAK zároveň slaví 30 let od svého založení. 


Konference „Jak na sucho a horko – ve městě i v krajině”, která se dnes konala v Centru architektury a městského plánování CAMP IPR Praha, předcházela ocenění pětice nejlepších nápadů na zvládání dopadů klimatické změny.


Nadace Partnerství dnes ocenila pětici nejlepších nápadů na zvládání dopadů klimatické změny v rámci konference Jak na sucho a horko – ve městě i v krajině v pražském IPR CAMPu.


Ministerstvo životního prostředí odmítá přístup a naprostou většinu závěrů Nejvyššího kontrolního úřadu k hodnocení realizace opatření pro zmírnění dopadů sucha a považuje závěry NKÚ za zcela nepřesné, neúplné a zavádějící.


Nejvyšší kontrolní úřad se zaměřil na opatření Ministerstva zemědělství (MZe) a Ministerstva životního prostředí (MŽP) na zmírnění negativních dopadů sucha a nedostatku vody v letech 2013 až 2018. 


V létě spadne v ČR v průměru kolem 60 mm srážek měsíčně, tedy 60 litrů vody na metr čtvereční. Při zachycování deště ze střechy můžete tedy získat několik desítek kubíků užitkové vody místo jejího odběru z vodovodu.


Desítka škol v Ústeckém a Libereckém kraji dostala užitečný dárek, sadu laboratorního vybavení pod názvem Bádání o vodě.


Vyschlé tůňky a rybníky. Zerodovaná půda. Razantní úbytek živočichů. V některých částech Česka se už jedná o realitu dnešních dní, další části země to kvůli klimatickým změnám a necitlivému přístupu k přírodě čeká během několika let. Existují však efektivní, a hlavně jednoduché způsoby, jak tomu zabránit.


Ve dnech 23. a 24. října 2019 hotel Voroněž v Brně hostil v rámci konference „Vodní nádrže 2019“ specialisty v oboru vodního hospodářství, biologie a kvality vod.


Ministerstvo životního prostředí ČR předložilo k připomínkovému řízení návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 401/2015 Sb.

PARTNEŘI

ISSN 2570-9372