Reklama

VODA

Cílem výzkumu, který pro Pražské vodovody a kanalizace (PVK) realizovala v druhé polovině května agentura IBRS, bylo zmapovat každodenní návyky Pražanů spojené se spotřebou vody.


Jedním z nejvíce probíraných témat posledních měsíců je sucho a snaha zadržovat vodu v krajině. Platí, že posledních 5 let se celá země potýká s dlouhodobým suchem. Podle údajů ministerstva zemědělství jsou v některých oblastech rozdíly v objemu vody až 1000 m3.


Služba pro předplatitele.


Ledvice - Nejen z uhlí, ale i z vody vyrábí Elektrárna Ledvice elektrickou energii. Zatímco v prvním případě jde vyrobená elektřina hlavně do přenosové soustavy, ve druhém slouží pouze k potřebě elektrárny.


Městská buňka, která efektivně sbírá a využívá dešťovou vodu, je nově umístěna mezi schodišti Kongresového centra BVV při tramvajové zastávce Výstaviště hlavní vstup.


Setkání projektu #protisuchu přineslo diskuzi nejenom o vodě a suchu, ale i o vodovodních přivaděčích a problémech, které jsou s nimi spojeny.


Přes bohaté srážky posledních dní trápí stále část naší země důsledky dlouhodobého kumulovaného sucha v minulých 6 letech, především v hlubších vrstvách s negativními dopady na podzemní zdroje vody ve stovkách obcí. Vláda vyčlenila na boj se suchem dalších 6 miliard, některé samosprávy však s realizací adaptačních opatření příliš nespěchají.


V minulém týdnu se Českem prohnaly přívalové deště, které z části vytlačily z českého mediálního prostoru zprávy o suchu. Odborníci se však shodují na tom, že chvilkové deštivé počasí problém s vodou nevyřeší.


Společnost BASF investuje do výstavby první a jedné z největších celosvětových výrobních linek pro automobilové baterie ve Finsku v Harjavaltě. Partnerem pro financování, výstavbu a následné provozování energetické a vodohospodářské části výrobního závodu v hodnotě téměř 6 mld. Kč se stala společnost Veolia.


Pražská vodohospodářská společnost (PVS) vlastněná hlavním městem uvádí do provozu nové spadiště odpadních vod v pražské Libni. Nová stavba díky svému unikátnímu technickému řešení propojí spadištěm se spirálovým skluzem pro průtok splaškové vody kanalizační stoky s výškovým rozdílem 27 m na minimální půdorysné ploše. Práce byly zahájeny v srpnu 2016 s investičním nákladem necelých 46 milionů korun.


PARTNEŘI

ISSN 2570-9372