Reklama

VODA

Rolnická společnost Lesonice a.s. odebrala v roce 2018 v rozporu s rozhodnutími vydanými MěÚ Moravské Budějovice více podzemní vody, než měla povoleno.


V Novém Městě na Moravě proběhlo ve dnech 9. a 10. října 2019 v rámci Národního dialogu o vodě 2019 hodnocení vodohospodářské bilance, dostupnosti vodních zdrojů a spolehlivosti dodávky pitné vody pro obyvatelstvo v období sucha i dopadů klimatické změny na naše území.


Některé domy v brněnské městské části Nový Lískovec jsou zateplené, jiné na opravu ještě čekají. O parkovací místa je nouze a svádí se o ně urputný boj. Zkrátka typické panelákové sídliště, jakých jsou v Česku stovky, možná tisíce.


Nebezpečné organické látky, které se z řeky Úhlavy dostaly do toku Berounky, již dorazily do středních Čech. Čelo kontaminace postupuje rychlostí asi 1 km/h.


Vodohospodářská ročenka „Zpráva o stavu vodního hospodářství České republiky v roce 2018“ se zažitým názvem Modrá zpráva je jedním ze zásadních materiálů, které Ministerstvo zemědělství publikuje každoročně již od roku 1997.


Inspektoři České inspekce životního prostředí (ČIŽP) z oddělení ochrany vod v Ostravě uložili dvě pokuty v celkové výši 517 800 korun společnosti SKI Bílá – Služby s.r.o. 


V prostorách Senátu se 15. října konal odborný seminář, který organizovala stálá komise Senátu Voda - sucho. Během přednášek jednotlivých řečníků, ale i během následné diskuse, se mluvilo o kvalitě pitné vody a ceně za ní, suchu nebo o nedostatku kvalifikovaného personálu ve vodárenství.


Cílem předkládaného návrhu nařízení vlády je stanovit jednotkovou cenu poplatku za přírodní minerální vodu odebíranou ze zdroje přírodní minerální vody z původních 6 Kč/m3 na 9 Kč/m3.


Pravděpodobně v nočních hodinách ze 7. na 8. října došlo k úniku prostředků na impregnaci dřeva z výrobního areálu v Klatovech - Lubech do toku Drnového potoka. Ten je jedním z významných přítoků řeky Úhlavy, jež zásobuje město Plzeň pitnou vodou.


Češi přisuzují klimatickým změnám a jevům spojeným s životním prostředím překvapivě velkou důležitost.


PARTNEŘI

ISSN 2570-9372