Reklama

VODA

Ministerstvo životního prostředí vydalo ve spolupráci s Libereckým krajem a Českou geologickou službou nesouhlasné stanovisko České republiky k záměru „Pokračování těžby ložiska hnědého uhlí Turów“.


Inspektoři České inspekce životního prostředí (ČIŽP) z Ústí nad Labem uložili pokutu 250 tisíc korun vodohospodářské společnosti CHEVAK Cheb, a.s.


Nakládání s vodou je v poslední době často zmiňované téma, které se však většinou stává předmětem vážnějších debat až ve chvíli, kdy obce musejí řešit problém s jejím nedostatkem. 


Hlavním záměrem návrhu ústavního zákona je nadřazení veřejného zájmu na ochranu vody pro lidskou potřebu všem ostatním veřejným zájmům.


Zemědělci tímto způsobem testují přísné podmínky budoucího ochranného pásma kolem vodní nádrže.


Vodní nádrže obnovují a staví Lesy České republiky v programu #VRACÍME VODU LESU. V Moravskoslezském kraji jde letos o tři opravená vodní díla za 13,4 milionů korun bez DPH. Rekonstrukce dalších tří za 13,9 milionů korun se právě dokončují.


Vodovody a kanalizace Zlín (VaK Zlín) ve spolupráci s provozovatelem sítí, společností Moravská vodárenská, a.s. (MOVO) začaly realizovat speciální plán opatření pro lepší řízení dodávek vody na vodovodní síti ve Zlíně.


Atomizace nebo také roztříštěnost vlastníků a provozovatelů vodohospodářské infrastruktury je jedním z významných problémů současného vodohospodářství. Někteří označují za hlavního viníka atomizace poskytování dotací malým subjektům. Tak jednoznačné to však není.


Pardubický kraj dokončil během jednoho roku modernizaci čistírny a odpadních vod (ČOV) v Albertinu, odborném léčebném ústavu Žamberk.


Dlouhodobě plánované jednání s hejtmanem Libereckého kraje a obcemi svolal  ministr životního prostředí Richard Brabec.


PARTNEŘI

ISSN 2570-9372