1/2022

Vlastníci veřejných kanalizací se bouří proti požadavkům MŽP na odlehčovací komory

| autor: Petr Jarolímek0

Vlastníci veřejných kanalizací se bouří proti požadavkům MŽP na odlehčovací komory

SOVVI dne 26. srpna 2019 zaslalo na Ministerstvo životního prostředí na základě výsledků porady generálních ředitelů provozních společností sdružených v rámci SOVVI a na základě praktických provozních zkušeností Podnět ke stanovení jasných a realizovatelných pravidel týkajících se problematiky odlehčovacích komor, jelikož současný stav považuje za zcela neúnosný.

Kritické připomínky SOVVI

SOVVI kritizuje novelu vodního zákona č. 113/2018 Sb., kdy došlo ke změně chápání vod přepadávajících z odlehčovacích komor na jednotné kanalizaci, kdy tyto vody nyní spadají do kategorie vod odpadních. Připomíná, že povolení k nakládání s vodami není třeba k vypuštění odpadních vod z odlehčovacích komor, chránících stoky jednotné kanalizace před hydraulickým přetížením, do vod povrchových” a současně je od poplatku osvobozeno vypouštění z odlehčovacích komor splňujících technické požadavky pro jejich stavbu a provoz”.

Podnět dále rozebírá problematické aspekty novely vodního zákona, resp. výkladu uvedeného ve Sdělení MŽP. Povinnost žádat o povolení k vypouštění odpadních vod z odlehčovacích komor na ČOV do vod povrchových a hradit zpoplatnění tohoto vypouštění jsou sporné a problematické, sděluje SOVVI, a uvádí několik hlavních důvodů, které v dopise vyjmenovává a rozsáhle komentuje (viz příloha).

Požadavky SOVVI

SOVVI žádá o přepracování stávajícího Sdělení MŽP, tak aby v něm byla stanovena jasná a realizovatelná pravidla týkající se odlehčovacích komor, řešící stávající problémy, a aby výklad nepřesahoval rámec zákona a odpovídal právním zásadám. Jinak by bylo nutno přistoupit k rozsáhlejší systémové změna Zákona o vodovodech a kanalizacích, aby byla právní úprava konzistentní tak, že nově vzniklými povinnostmi by měli být vázání nejen podatelé, ale rovněž i koncoví odběratelé. Tedy všichni producenti odpadních vod bez výjimky by měli být vázání povinností platit za odvádění srážkových vod kanalizací pro veřejnou potřebu, uzavírá SOVVI.

O dané problematice v našem deníku průběžně informujeme. Jednalo se např. o články SOVAK ČR k povolování a zpoplatnění odlehčovacích komor, K problematice oboru vodovodů a kanalizací, Voda: Nová legislativa je nepropracovaná a nesystematická, SOVAK ČR k aktuálnímu procesu povolování odlehčovacích komor, SOVAK ČR k dopadům nově zavedené povinnosti monitorování objemu a složení odlehčovaných vod, Voda: Mumraj okolo odlehčovacích komor je už řádný nebo SOVAK ČR podporuje Ministerstvo zemědělství v přístupu k odlehčovacím komorám na ČOV.

Celý dopis SOVVI adresovaný MŽP je možno si přečíst ZDE.

ilustrační foto/wikipedie

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Satturn
AB Plast
Partner - SOVAK
EAGB
Faircare
Inisoft
Xylem
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
Ekowatt
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
SYBA
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO