2/2023

K problematice oboru vodovodů a kanalizací

| autor: SOVAK ČR0

K problematice oboru vodovodů a kanalizací

V komplexu několika článků se tak čtenáři měli možnost seznámit například s možnostmi využití mobilních úpraven v případě nedostatku pitné vody u obcí a měst, či s nejčastějšími otázkami řešenými v souvislosti s kvalitou pitné vody v obcích.

V článku Nouzové řešení zaznělo i následující doporučení Komise SOVAK ČR pro úpravny vody: „mobilní úpravna by měla být pro obce pouze nouzovým řešením pro případy, kdy dojde ke kolapsu stávající úpravny nebo je třeba vykrýt dočasné zvýšení spotřeby.“

„Pro řešení dlouhodobých problémů s kvalitou pitné vody v obcích a městech doporučuje SOVAK ČR obrátit se na provozovatele větších vodárenských soustav v okolí, jehož odborníci by měli být schopni posoudit situaci a navrhnout trvalé řešení.“

V textu Sledujeme pitnou vodu shrnula Ing. Monika Jankovská, vedoucí Laboratoře Monitoring Praha dotazy zástupců samosprávy na téma rozborů pitné vody v obci.

V rozhovoru s ředitelem SOVAK ČR Ing. Oldřichem Vlasákem byly zmíněny mimo jiné i připomínky SOVAK ČR k novele vodního zákona, „Velkou a zásadní výtku máme k ustanovení, které říká, že i voda z odlehčovacích komor je odpadní vodou a podle toho se s ní má nakládat.

Až pozměňovacím návrhem ve Sněmovně bylo přijato rozlišení odlehčovacích komor na stokové síti a v čistírně odpadních vod. Vůbec nebyly brány v potaz důsledky, jaké to u provozovatelů kanalizačních sítí vyvolá.“

Ing. Oldřich Vlasák rovněž připomněl nutnost systémových opatření pro zvládání sucha v budoucnosti, jakými jsou propojování vodárenských soustav, případná úprava režimu vodárenských nádrží, či urychlení procesů schvalování výstavby nových vodních nádrží.

Na otázku ohledně dotací, které v posledních letech směřovaly do čistíren odpadních vod a do kanalizací, ředitel SOVAK ČR zmínil nutnost se nadále zaměřit na údržbu a obnovu velkých páteřních vodárenských přivaděčů, na jejichž financování budou po dohodě mezi ministerstvy životního prostředí a zemědělství peníze uvolněny.

Více se dozvíte v rozhovoru zde.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP