2/2023

Vláda schválila novelu zákona o obchodování s emisními povolenkami

| autor: MŽP ČR0

Vláda schválila novelu zákona o obchodování s emisními povolenkami

Návrh zachovává podporu pro programy energetických úspor jako je Nová Zelená úsporám a zcela nově zavádí i tzv. Modernizační fond, který podpoří rozvoj obnovitelných zdrojů energie, zvyšování energetické účinnosti a snižování emisí skleníkových plynů. V rámci něj mohou české firmy, ale i domácnosti do modernizace energetiky investovat více než 100 miliard korun.

„V nadcházejících letech čekají českou energetiku a průmysl zásadní změny, které budou spočívat ve výrazném poklesu využívání fosilních paliv. Novela zákona nabízí v období po roce 2021 řadu finančních nástrojů, které umožní významně investovat do rozvoje nízkoemisních technologií,“ představil vládě zákon ministr životního prostředí Richard Brabec.

Na programy MŽP a MPO na snižování spotřeby energií bude v období 2021 – 2030 putovat až 80 miliard korun. Dalších více než 100 miliard rozdělí Státní fond životního prostředí pomocí výzev v rámci Modernizačního fondu. Dotace budou moct čerpat veškeré podniky i domácnosti, část prostředků z tohoto fondu bude přednostně určeny výrobcům elektřiny zapojeným do systému obchodování s povolenkami.

Revize směrnice také řeší přebytek povolenek na trhu a zefektivňuje systém tak, aby skrze cenu povolenky motivoval účastníky k investicím do nízkouhlíkových technologií, zároveň zajišťuje dostatek povolenek pro bezplatnou alokaci odvětvím, která jsou ohrožena ztrátou konkurenceschopnosti.

Novela zákona dále navrhuje vyjmout z EU ETS malá zařízení s emisemi do 2 500 tun CO2/rok. Tato zařízení představují 18 % z celkového počtu zařízení v ČR a přitom jen 0,07 % všech emisí v rámci systému obchodování.

Novela také zavádí možnost kompenzace nepřímých nákladů za zvýšené ceny elektřiny pro energeticky náročná odvětví zpracovatelského průmyslu, která jsou reálně ohrožená zahraniční konkurencí. O nich může rozhodnout vláda na základě ročních přehledů.

Obchodování s povolenkami je hlavním nástrojem Evropské unie pro snižování emisí skleníkových plynů v průmyslu a energetice. Cílem revize směrnice, a tedy i domácího zákona, je ekonomicky efektivní snižování emisí v období 2021-2030. Podle Evropského cíle by do roku 2030 měly emise poklesnout minimálně o 40 % v porovnání se základním rokem 1990.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP