Vláda schválila další etapu Ekoauditu

| autor: Tisková zpráva MPO0

Vláda schválila další etapu Ekoauditu

Ekoaudit je přínosným projektem, který pomáhá snižovat administrativní zátěž a náklady podnikatelské sféry, a to formou revize a porovnáním českých právních předpisů na ochranu životního prostředí a požadavků vyplývajících z předpisů EU.

Hodnocení plnění Ekoauditu se předkládá vládě každé dva roky s ohledem na dopady na podnikatelskou sféru a ve vztahu k požadavkům evropského práva. Výstupem spolupráce ministerstev, tripartity a dotčených subjektů jsou legislativní i nelegislativní návrhy řešení jednotlivých podnětů.

"V minulých letech se nám díky výsledkům a opatřením z Ekoauditu podařilo regulovat dopady na státní rozpočet, zlepšit podnikatelské prostředí a snížit administrativní náročnost," uvedl ministr Jan Mládek.

Projednávaná etapa  Ekoauditu obsahuje 7 nových podnětů, které se týkají zákona o obalech, vodního zákona, zákona o ochraně ovzduší, zákona o ochraně přírody a krajiny a zákona o předcházení ekologické újmě a o její nápravě.

Od roku 2010 schválila vláda v rámci Ekoauditu  185 úkolů, z nichž k dnešnímu dni je splněno 117 úkolů.

Díky realizaci všech 185 úkolů, které byly od roku 2010 uplatněny a vládou schváleny, by se mělo dosáhnout í úspor pro podnikatelskou sféru až ve výši 10 mld. Kč.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Satturn
AB Plast
Partner - SOVAK
EAGB