1/2024

Vilém Žák: V ČR je třeba změnit nakládání se srážkovými vodami

| zdroj: nase-voda.cz0

peyman-farmani-b8FQZe5pxk8-unsplash
zdroj: unsplash.com

I vzhledem ke stále četněji se vyskytujícím přívalovým dešťům, které často nedokáže v plné míře zachytit kanalizace, by měla ČR změnit stávající systém nakládání se srážkovými vodami. V rozhovoru pro portál Naše voda to uvedl ředitel Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR (SOVAK ČR) Vilém Žák s tím, že základním cílem je snížit množství dešťové vody, které v kanalizaci končí.

K takovému cíli již přitom podle Žáka řadu let přispívá aktuální znění stavebního zákona, podle kterého nemůže žádný nově postavený bytový nebo rodinný dům vypouštět srážkové vody do kanálu. Voda se tak u těchto objektů buď musí zasakovat, nebo musí být instalovány jímky, do níž se srážková voda zachytává, a následně se používá na zálivku nebo na splachování. Podstatně složitější je ovšem zamezit toku srážkových vod do kanalizace ve městech. Jak ale vyplývá z výzkumů ČVUT v Praze a VÚT v Brně, možných systémů k zajištění tohoto cíle existuje celá řada, od podpory zasakování až po zcela nové systémy nakládání se srážkovými vodami ve veřejném prostoru.

Dnes je zavedenou praxí, že zeleň v obcích a městech je obvykle nad úrovní komunikace. Jedním z řešení je přitom podle Žáka tento systém převrátit s tím, že zeleň by byla naopak pod úrovní komunikace, a pokud se vyskytnou srážkové deště, odtekla by voda mezerou mezi obrubníky do níže položené zeleně, kde se následně zasákne. Takové řešení ale nelze použít všude, další možnost proto představují speciálně vytvářené nádrže, kde se voda srážková voda akumuluje a následně je využita k zavlažování městské či obecní zeleně, nebo k mytí komunikací. To je důležité například při nedostatku vody, kdy se v ČR k těmto účelům využívá obvykle voda pitná.

Využít lze také takzvané odlehčovací komory. Ty jsou běžnou součástí vodárenské infrastruktury především je velkých městech (v ČR je jich zhruba 6 000), kde se srážkovými vodami nelze naložit jinak, než že se pustí do jednotné kanalizace. Kapacita odlehčovacích komor a kanalizace obecně je ovšem zejména při přívalových deštích nedostatečná, proto se srážková voda spolu se splaškovými vodami vypouští často přímo do vodního toku, což způsobuje jeho znečištění.

Celý článek je dostupný na www.nase-voda.cz.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP
Compag
ORGREZ
Ekosev
JMK Recycling
REMA