1/2024

VIDEO: Nová vodní linka na Císařském ostrově vstupuje do zkušebního provozu

| autor: TZ Praha.eu0

VIDEO: Nová vodní linka na Císařském ostrově vstupuje do zkušebního provozu

Jedná se o největší investici hlavního města v posledních letech – celkově stála přibližně 6,6 miliardy korun včetně zkušebního provozu. Zkušební provoz má za cíl ověřit schopnost Nové vodní linky plnit přísné parametry k vyčištění odpadních vod. Zároveň bude možné po ukončení zkušebního provozu Nové vodní linky ÚČOV v prosinci 2019 přistoupit k modernizaci a rekonstrukci Stávající vodní linky, která v současné době slouží hlavnímu městu Praze přes půl století.

„Když jsem před třemi lety poklepávala na základní kámen, říkala jsem, že budu dělat vše pro to, abychom Novou vodní linku ÚČOV uvedli co nejdříve do provozu. Jsem proto ráda, že se podařilo takto velkou stavbu dokončit v podstatě v termínu, a to zejména s ohledem na to, kolik let byl celý projekt odkládán. Jedná se o šestimiliardovou investici, která bude mít velký vliv na životní prostředí v Praze,“ uvedla primátorka hl. m Prahy Adriana Krnáčová.

Nová linka má pro Prahu zásadní význam. „Výstavba nové vodní linky ÚČOV patřila mezi největší stavby, které se podařilo zrealizovat během tohoto funkčního volebního období a jsem ráda, že se podařilo její uvedení do provozu v době našeho končícího mandátu. Výstavba tohoto díla probíhala plynule, dle harmonogramů, bez problémů a bez skandálů tak, jak by měla výstavba v Praze vypadat. 

Od doby uvedení staré čistírny odpadních vod do provozu uběhlo již přes 120 let, stávající linka funguje více jak půl století. Jsem přesvědčená, že uvedení této Nové vodní linky bude pro hlavní město přínosem. Technologie Nové vodní linky již budou zajišťovat čištění odpadních vod dle standardů 21. století,“ řekla radní hl. m. Jana Plamínková.

Příprava Nové vodní linky byla zahájena v roce 2005. Pro její stavbu bylo vybráno ve veřejném výběrovém řízení v roce 2010 Sdružení ÚČOV Praha, kde stavební část Nové vodní linky zajištovaly společnosti SMP CZ a Hochtief CZ. Technologickou část následně zajistila společnost Suez International a WTE Wassertechnik. Vedoucím účastníkem celého Sdružení byla společnost SMP CZ.

Po zpracování dokumentace a získání stavebního povolení byla stavba zahájena 9. října 2015 a dokončena za necelé tři roky. „Jedná se o největší vodohospodářskou stavbu v Čechách za posledních 30 let. Byla nesmírně náročná, hlavně s ohledem na složité místní poměry. Vznikla ve stísněných podmínkách na Císařském ostrově a navíc z větší části pod úrovní hladiny řeky Vltavy. Dokončení této stavby za necelé tři roky byl hektický výkon. Jsme pyšní na to, že jsme byli u toho,“ popsal Martin Doksanský, generální ředitel SMP CZ.

Na Novou vodní linku je možné přivést bez problémů 50 procent odpadních vod z území hlavního města Prahy. Hlavním cílem doplnění ÚČOV Praha o Novou vodní linku je dosáhnout u tohoto objemu vyčištěných odpadních vod na jejím odtoku hodnotu celkového dusíku nejvýše 10 mg/l. 

Biologická část vodní linky je navržena tak, aby byla schopna na tuto hodnotu vyčistit odpadní vody až do nátoku 4 m3/s. Mimo to budou na mechanické části takzvaného hrubého předčištění při dešťových událostech čištěny další až 3 m3/s odpadních vod a po stanoveném snížení znečištění vypouštěny samostatně do vodního toku.

Zdroj: praha.eu

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP
Compag
ORGREZ
Ekosev
JMK Recycling
REMA