2/2023

Více než 40 milionů do vodárenství ve Štramberku

| autor: Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava0

Více než 40 milionů do vodárenství ve Štramberku

V loňském roce proběhla ve Štramberku modernizace technologie čistírny odpadních vod v části Bařiny za devět milionů korun a rekonstrukce kanalizace a vodovodu v ulicích Dolní a Plaňava za celkem osm milionů. 

V letošním roce jsou připraveny tři významné stavby: Modernizace a intenzifikace čistírny odpadních vod v části Kanada, sanace vodojemu Bílá studna a výměna vodovodu v ulici Drážné.

Finančně nejnáročnější investicí bude rekonstrukce čistírny odpadních vod ve Štramberku – Kanadě. „Současné technologické zařízení i stavební část již vykazují po letech spolehlivého provozu známky opotřebení. 

Kapacita bude navýšena ze současných 1250 ekvivalentních obyvatel, což představuje maximálně 250 kubíků odpadní vody denně, na 1800 obyvatel a 320 kubíků za den. Díky tomu budou moci být v případě potřeby napojeny na čistírnu další lokality. 

Rekonstruováno bude hrubé předčištění a mechanický stupeň čištění, vybudován bude nový stupeň biologického čištění ve dvou paralelních linkách a kalojem, který nahradí stávající nevyhovující biologický stupeň. Dojde tak ke zvýšení efektivity čistírenského procesu,“ říká ředitel kanalizací SmVaK Ostrava Jan Tlolka.

Součástí stavby jsou také veškerá propojovací potrubí, vybavení objektů strojním zařízením, rekonstrukce silnoproudého zařízení a řízení technologických procesů. Stavba bude zahájena na začátku léta, hotovo by mělo být do konce roku.

Významná stavba v dubnu odstartovala také v oblasti dodávek pitné vody. V lokalitě Drážné u místní železniční stanice bude za deset milionů korun vyměněno více než 1070 metrů litinového potrubí za vodovod z tvárné litiny, čímž dojde ke zlepšení kvality dodávané vody, protože současný řad je nezbytné kvůli přítomnosti železa s větší četností odkalovat. 

Přepojeno bude také 59 přípojek, z osmi z nich budou vyměněny jejich kovové části, budou také vybudovány dva nové propoje. Hotovo by mělo být do konce letních prázdnin.

„Ve Štramberku bude také za dva a půl milionu korun sanována akumulační komora vodojemu Bílá studna s objemem sto metrů krychlových. Stavba byla zahájena v březnu, hotovo by mělo být v září. 

Důvodem sanace je nevyhovující stavebně-technický stav železobetonové konstrukce způsobený v minulosti například nevhodným použitím kameniva do betonu z drceného vápence a degradace betonové malty na vnitřním povrchu nádrže,“popisuje ředitel vodovodů SmVaK Ostrava Milan Koníř.

Rekonstrukce bude spočívat ve vybudování nové železobetonové monolitické vestavby do prostoru akumulační nádrže. Vnitřní povrch nové nádrže bude opatřen tvrdou stěrkou vhodnou pro styk s pitnou vodou. Vybourán bude původní strop, který bude nahrazen novým. 

Nad novou střešní konstrukcí bude snížen zásyp zeminou na 600 milimetrů. Bude nutné vyměnit také stávající potrubí mezi akumulací a armaturní komorou, stejně jako na přítoku z prameniště. 

SmVaK Ostrava investovaly do infrastruktury od roku 1995 více než 11 miliard korun. Z dlouhodobého hlediska investice rostou. Od roku 2008 se drží objem prostředků nad půlmiliardou ročně – loni to bylo 540 milionů, v letošním roce je na investice vyhrazeno 657 milionů korun. Další miliardy za posledních dvacet let směřovaly do oprav.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP