Reklama

12. 3. 2020  |  Publicistika  |  Autor: Martina Jandusová

Ví vůbec někdo, kdo může vyměřit skládkovací poplatek?

V minulém týdnu jsme se obrátili na Českou inspekci životního prostředí, aby nám osvětlila, jak je to s vyměřováním skládkovacího poplatku a kdo je za něj zodpovědný. Dnes jsme se obrátili na Ministerstvo životního prostředí a Svaz měst a obcí ČR.

Vzhledem k nedávným kauzám v oblasti nesprávného označování odpadů, a tím i chybného odvádění poplatků, je zřejmé, že v zákoně o odpadech není úplně jasné, kdo je poplatek povinen vyměřit. Proto jsme se zeptali:

Kdo je povinen, či oprávněn, původcům poplatek vyměřit a kdo je za něj zodpovědný?

Pavel Drahovzal, Svaz měst a obcí ČR:

Na Vaši otázku dává odpověď paragraf 46 a paragraf 47 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech viz tučně vyznačené pasáže níže:

§ 46

(1) Poplatek za ukládání odpadů na skládky se skládá ze dvou složek. Základní složka poplatku se platí za uložení odpadu, za uložení nebezpečného odpadu se dále platí riziková složka.

Přečtěte si také: 

Kdo může vyměřit skládkovací poplatek původcům? Odpovídá ČIŽP

(2) Poplatek od původce vybírá provozovatel skládky při uložení odpadů na skládku. Provozovatel skládky potvrdí původci vybrání poplatku. Provozovatel skládky odvádí vybrané poplatky příjemci poplatku vždy k poslednímu dni následujícího kalendářního měsíce a současně ho informuje o dlužných poplatcích. Pokud původce nezaplatil poplatek ve stanovené výši, uloží mu povinnost zaplatit poplatek krajský úřad, který vydal souhlas k provozování skládky, rozhodnutím na návrh příjemce poplatku.

(3) Poplatek je v rozsahu stanoveném tímto zákonem příjmem obce, na jejímž katastrálním území je skládka umístěna, a Státního fondu životního prostředí České republiky.35)

(4) Pokud je původcem obec a ukládá odpad na skládku, která je na jejím katastrálním území, nevybírá se od této obce základní složka poplatku.

(5) Kontrolu placení poplatků u provozovatele skládky provádí obec a krajský úřad, na jejichž katastrálním území leží skládka.

§ ...

 

Pro přečtení celého obsahu musíte být součástí našeho předplatného

za 2490 Kč získáte přístup ke všem článkům na Prumyslovaekologie.cz na 1 rok

PARTNEŘI

ISSN 2570-9372