Veřejné konzultace k návrhům na omezení pěti kobaltových solí a N,N-dimethylformamidu

| autor: MPO ČR0

Veřejné konzultace k návrhům na omezení pěti kobaltových solí a N,N-dimethylformamidu

ECHA předložila návrh na omezení výroby, uvádění na trh a používání pěti kobaltových solí: síranu kobaltnatého, chloridu kobaltnatého, dusičnanu kobaltnatého, uhličitanu kobaltnatého a octanu kobaltnatého, jako látek samotných nebo ve směsích v koncentraci rovné nebo vyšší než 0,01 % hm. pro průmyslové a profesionální použití.

Itálie předložila návrh na omezení N,N-dimethylformamidu (EC 200-679-5; CAS 68-12-2) z důvodu snížení rizika pro pracující ve výrobní sféře.

Obě konzultace budou ukončeny 19. června 2019 ve 23:59 helsinského času. Počáteční jednání o návrzích začnou již v březnu, proto vědecké výbory ECHA uvítají připomínky zejména do 1. 3. 2019. Komentáře mohou zainteresované subjekty předkládat v anglickém jazyce formou elektronického formuláře v tabulce ECHA - posuzovaná předložená omezení.

Zároveň žádáme české subjekty, které budou přispívat do veřejné konzultace, aby svá stanoviska zaslaly pro informaci MPO na adresu kozmikova@mpo.cz.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Satturn
AB Plast
Nadace partnerství
Partner - SOVAK