1/2024

Veřejná konzultace k návrhu prahových hodnot pro rozdělení výrobních modulů - Síťový kodex RfG

| autor: Tisková zpráva MPO0

Veřejná konzultace k návrhu prahových hodnot pro rozdělení výrobních modulů - Síťový kodex RfG

Za účelem detailnějšího vysvětlení návrhu a souvisejících náležitostí společnost ČEPS, a. s., pořádá dne 5. května 2017 informativní workshop.

Dne 17. května 2016 vstoupilo v platnost nařízení Komise (EU) 2016/631, kterým se stanoví kodex sítě pro požadavky na připojení výroben k elektrizační soustavě (dále jen „NC RfG“). Toto nařízení nevyžaduje transpozici do národního práva a je přímo právně závazné pro všechny členské státy EU včetně České republiky.

 NC RfG specifikuje požadavky na nové synchronní i nesynchronní výrobní moduly (zdroje) a přináší řadu změn dosavadních pravidel platných v ČR (Pravidla provozování přenosové soustavy, Pravidla provozování distribučních soustav apod.).

Jednu z nich představuje požadavek na členění výrobních modulů do čtyř kategorií (od hranice 800 W viz článek 5 NC RfG), a to napříč všemi napěťovými hladinami.

Vzhledem k důležitosti tohoto požadavku stanoví NC RfG povinnost provést před finálním stanovením prahových hodnot pro jednotlivé kategorie výrobních modulů veřejnou konzultaci, v rámci které je dána možnost dotčeným subjektům se k návrhu prahových hodnot vyjádřit.

 Návrh prahových hodnot zpracovává provozovatel přenosové soustavy. Provozovatel přenosové soustavy ČR (společnost ČEPS, a. s.) zahájil veřejnou konzultaci k návrhu prahových hodnot pro rozdělení výrobních modulů v ČR.

 Veřejná konzultace je určena všem současným i potenciálním budoucím vlastníkům nových výrobních modulů, které budou postaveny na území ČR.

 Za účelem detailnějšího vysvětlení návrhu a souvisejících náležitostí společnost ČEPS, a. s., pořádá informativní workshop, který se uskuteční dne 5. května 2017 od 9:00 hod. v prostorách ČEPS, a.s., (Elektrárenská 774/2, Praha 10).

Z kapacitních důvodů je třeba se pro účast na workshopu předem zaregistrovat – registraci provádí Ing. Oldřich Rychlý (e-mail: rychly@ceps.cz, tel.: +420 211 044 856).

 Více informací o veřejné konzultaci je možné obdržet na webových stránkách ČEPS, a. s.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP
Compag
ORGREZ
Ekosev
JMK Recycling
REMA