2/2023

Veřejná konzultace k aktualizaci záznamů u ftalátů v příloze XIV

| autor: MPO ČR0

Veřejná konzultace k aktualizaci záznamů u ftalátů v příloze XIV

Změna v příloze XIV nařízení REACH (seznam látek podléhajících povolení), kterou připravuje Evropská komise, se týká úpravy záznamů u následujících čtyř ftalátů:

  • bis(2-ethylhexyl) phthalate (DEHP) EC 204-211-0, CAS 117-81-7),
  • benzyl butyl phthalate (BBP) EC 201-622-7, CAS 85-68-7),
  • dibutyl phthalate (DBP) EC 201-557-4, CAS 84-74-2),
  • diisobutyl phthalate (DIBP) EC 201-553-2, CAS 84-69-5).

Tyto ftaláty byly do přílohy XIV zařazeny nejprve kvůli klasifikaci jako látky toxické pro reprodukci.

Později byly identifikovány také jako látky s vlastnostmi narušujícími endokrinní činnost s účinky na lidské zdraví a v případě DEHP také na životní prostředí.

EK chce proto pozměnit stávající záznamy a do seznamu látek podléhajících povolení zahrnout také vlastnosti endokrinního disruptoru. Některá použití ftalátů, která byla dříve osvobozena, mohou vyžadovat povolení.

Z tohoto důvodu ECHA zahájila veřejnou konzultaci zaměřenou na odvětví, kterých se týká uvedená změna v příloze XIV.

Jsou požadovány informace o použití, která již nemusí být pokryta obecnými výjimkami z povolení např. použití v materiálech, které přicházejí do styku s potravinami, ve zdravotnických prostředcích, přechodná opatření a období přezkumu.

Použití, která již jsou předmětem autorizace, bude Komise posuzovat samostatně.

Zúčastněné strany by měly zaslat připomínky především k následujícím bodům:

1) Přechodná ustanovení: připomínky k navrhovaným termínům;

2) Použití, která by měla být osvobozena od povolení, včetně odůvodnění;

3) Použití, pro která by mělo být uvedeno období přezkumu v příloze XIV, včetně odůvodnění.

Komentáře mohou zainteresované subjekty předkládat do 6. srpna 2018 v anglickém jazyce formou elektronického formuláře v tabulce na internetových stránkách ECHA.

Další informace:

Sdělení Evropské komise k navrhované změně [PDF][EN]

Návrh změny v příloze XIV týkající se čtyř ftalátů [PDF][EN]

Obecné výjimky z požadavků pro povolení [PDF][EN]

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP