2/2023

Veolia připomíná, že pro řešení změny klimatu je nutná mobilizace firem

| autor: Veolia0

Veolia připomíná, že pro řešení změny klimatu je nutná mobilizace firem

Na tomto summitu, který se konal 12. prosince, se sešli čelní představitelé z celého světa, aby se zabývali konkrétními řešeními reagujícími na bezodkladné ekologické problémy naší planety. U příležitosti této akce, jíž se zúčastnil rovněž předseda představenstva a generální ředitel skupiny Veolia Antoine Frérot, zdůraznila Veolia významnou roli firem v boji proti změnám klimatu.

Účastníci One Planet Summit měli tři cílePodnikat konkrétní a kolektivní krokyinovovat s cílem přizpůsobit naše systémy a zrychlit proces snižování emisí skleníkových plynů a být solidární s těmi nejzranitelnějšímia nejpotřebnějšími dle zásady: jsme JEDNA JEDINÁ planeta!“

Firmy: zásadní hnací síla v boji proti změnám klimatu

Loni v listopadu vydalo 15 000 vědců z celého světa výstražnou zprávu, že šance na to, že se podaří zvyšování teploty udržet na hodnotách nižších než dva stupně, se každým dnem snižují. Podle Antoine Frérota je mobilizace podniků, společně s veřejným sektorem a občanskou společností, zásadní složkou v boji proti změnám klimatu.

Antoine Frérot: „Protože právě firmy jsou jádrem výrobních a inovačních procesů a mohou nejlépe vymýšlet a realizovat rozumná řešení. To proto, že již vědí, že mohou mnohé získat, půjdou-li v čele tohoto boje, anebo mnoho ztratit, budou-li ho ignorovat.“

Závazky skupiny Veolia v oblasti boje proti změně klimatu:

  • Rozvíjet cirkulární ekonomiku (oběhové hospodářství) v oblasti transformace odpadů na nové zdroje. Například při výrobě láhve z recyklovaného PET se uvolní o 70 % méně CO2 než při její výrobě z ropných surovin.
  • Přeměňovat metan vznikající na skládkách na ekologickou energii (bioplyn, elektřinu či teplo). To proto, že příspěvek metanu ke vzniku skleníkového efektu je ve skutečnosti 40 % – stejně jako u CO2.
  • Stanovit předvídatelnou a pevnou cenu emisí uhlíku. Cílem je aplikovat u plynů s obsahem uhlíku stejný princip (kdo znečišťuje, platí), jaký se již dlouhodobě a s úspěchem využívá u odpadů. Veolia si stanovila interní cenu uhlíku, která slouží při hodnocení investic skupiny.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP