1/2024

Ve Vietnamu se realizuje projekt řešící problematické nakládání s nemocničními odpady

| autor: Česká rozvojová agentura0

Ve Vietnamu se realizuje projekt řešící problematické nakládání s nemocničními odpady

Ve Vietnamu je téma odpadového hospodářství velmi palčivé, neboť jen co se týče znečišťování vod odpady, patří tato země mezi 5 největších znečišťovatelů světa.

Brněnská firma Mevos ve spolupráci s firmou Damaris Solutions se proto s podporou dotačního Programu B2B České rozvojové agentury pustila do studie proveditelnosti, jejímž cílem je identifikace vhodných partnerů v oblasti environmentálně šetrného nakládání s nemocničními odpady. Tato studie bude zároveň sloužit jako podklad k získání finančních prostředků pro vlastní realizaci možných řešení odpadového hospodářství.

Nakládání s nemocničními odpady je ve vietnamských nemocnicích a nemocničních zařízeních nejčastěji řešeno formou skládkování nebo v menší míře termickou likvidací bez energetického využití. První způsob představuje riziko šíření infekcí a ztrátu kontroly nad uloženým odpadem do budoucna. Druhý způsob, i když pokročilejší, v sobě sice zahrnuje hygienizaci, ale není hospodárný a je technologicky zastaralý.

Moderní přístup poměrně hojně aplikovaný v České republice je nemocniční spalovna, která umožňuje následné využití energie získané procesem spalování pro potřeby nemocnice. Jako alternativní řešení bude posouzeno i nasazení moderních dekontaminačních jednotek nemocničních odpadů v souladu s obecnými doporučeními WHO.

„Chceme navrhnout smysluplné řešení šité „na míru“ konkrétním podmínkám vybraných nemocnic s ohledem na principy hospodárnosti, soběstačnosti, ochrany zdraví a životního prostředí. Vzhledem k aktuálnímu celosvětovému dopadu pandemie COVID-19 není třeba zdůrazňovat, že bezpečné a spolehlivé řešení zpracování nemocničních odpadů patří k zásadním prioritám, a to jak v současnosti, tak v budoucnu,“ říká manažerka projektu Iva Vojtová ze společnosti Mevos, která je zároveň autorizovaným technikem v oboru vodohospodářské stavby s více než desetiletou zkušeností se zahraničními projekty v oblasti odpadového a vodního hospodářství.

„Realizací navržených opatření získá nemocnice větší energetickou soběstačnost a výraznější nezávislost na externím zpracování nemocničních odpadů. Díky tomuto řešení bude mít po dobu životnosti zařízení stabilní cenu za zpracování odpadu, a i provozní náklady zařízení bude mít pod kontrolou. Tento ověřený koncept chceme aplikovat do vybraných vietnamských nemocnic.

Vzhledem k rozdílným geografickým, ekonomickým, legislativním či provozním podmínkám oproti České republice bude nutné tuto koncepci vhodně adaptovat tak, aby byla ve vietnamském prostředí smysluplná,“ dodává Iva Vojtová z firmy Mevos. Ta se mimo jiné podílela na projektu ČRA Rekonstrukce čistírny odpadních vod ve městě Gradačac, který v roce 2017 získal prestižní cenu „Zlatý javor“ za jeden z šesti nejlepších ekologických projektů v Bosně a Hercegovině.

Druhým a stejně důležitým cílem studie je přenést do této lokality know-how o moderní technologii zpracování nemocničních odpadů, která přispěje k rozvoji regionu.

Mezi hlavní rozvojové dopady projektu patří vedle environmentálního aspektu a zmíněného přenosu know-how také zavedení nových moderních standardů v oblasti provozování zařízení pro zpracování nemocničních odpadů, zlepšení zdravotního stavu obyvatel vlivem instalace moderní ekologické a efektivní technologie zpracování odpadu a zlepšení ochrany půdy a vodních zdrojů a zamezení kontaminace vod toxickým odpadem.

Vzhledem k již probíhající komunikaci s Vietnamským fondem na ochranu životního prostředí (VEPF) byla předjednána institucionální podpora tohoto projektu ze strany VEPF a také zájem o spolupráci s Hanoi University of Science and Technology.

„S ohledem na určitou znalost vietnamských poměrů získanou při vypracování studie proveditelnosti v rámci Programu B2B v loňském roce navrhujeme jako primární řešení pro úspěšnou realizaci záměru zapojení investičního partnera. Potencionálním investorem je jedna ze společností, jenž vlastní a provozuje jednu z nejmodernějších elektráren v České republice.

Strategickým záměrem této společnosti je stát se finančním partnerem a generálním dodavatelem v jedné osobě, nabízející klientům možnost nájmu nové moderní spalovny po určitou dohodnutou dobu s možností následného převodu vlastnictví.

Klient hradí nájemné z provozu spalovny. Díky tomuto obchodnímu modelu není klient zatížen počáteční investicí, což představuje zejména ve veřejné správě, jako je případ nemocnic, často složitý problém,“ dodává Marek Šarlej ze společnosti Damaris Solutions.

Tento projekt je součástí Akčního plánu spolupráce na období 2020 - 2025 podepsaného mezi Ministerstvem životního prostředí České republiky a Ministerstvem pro přírodní zdroje a životní prostředí Vietnamské socialistické republiky v prosinci 2019.

Foto: pixabay

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP