1/2024

Ve skladovací hale v Letech hořelo přes 600 tun elektroodpadu

| autor: HZS Středočeského kraje0

Ve skladovací hale v Letech hořelo přes 600 tun elektroodpadu

Operační středisko hned v úvodu řešení události vyhlásilo 2. stupeň požárního poplachu a vyslalo na místo větší počet hasičů a techniky. Za osm minut byla první jednotka na místě. Začalo tak velmi náročné hašení třetího největšího požáru v okrese Praha-západ od roku 2010.

Velitel čety ze stanice Řevnice po příjezdu na místo převzal velení u zásahu, vyhlásil třetí poplachový stupeň a vyžádal další posily s cisternami a výškovou technikou. Hala byla v té době už celá zasažena požárem a došlo i k destrukci střešní konstrukce. Prvotní odhad půdorysných rozměrů 40 x 50 metrů byl později upřesněn na 40 x 70 metrů.

Z haly se ozývaly detonace a nebylo zřejmé, co přesně uvnitř hoří. Hasiči chráněni mimo jiné zásahovým oděvem a dýchacími přístroji si tak museli počínat velmi obezřetně. 

V průběhu zásahu se na místo dostavila zástupkyně provozovatele a sdělila, že uvnitř je uskladněno více než 600 tun nejrůznějšího elektroodpadu určeného k recyklaci. Obrovské množství plastů, lehkých kovů, polovodičových součástek a dalších materiálů hořelo velmi intenzivně. Střešní konstrukce, která se propadla dovnitř, navíc bránila účinnému hašení.

Velitel zásahu zřídil štáb, povolal k události „mobilní operační středisko“ a rozdělil místo zásahu na tři úseky. V době největšího nasazení hasičů byla voda (a později i pěna) dodávána pomocí šesti vodních proudů C, dvou stabilních proudů a dvou automobilových žebříků. Pro zvýšení účinnosti hašení byl na místo povolán i kontejner pro kombinované hašení se speciálním agregátem One Seven na výrobu tzv. suché pěny.

Úzké příjezdové cesty komplikovaly kyvadlovou dopravu vody cisternami na požářiště. Velitel zásahu proto povolal z kladenské stanice velkoobjemové kontejnerové čerpadlo HFS Somati s výkonem 4250 litrů za minutu a od řeky Berounky bylo k místu zásahu nataženo přes 900 metrů speciálních hadic. Hlídka PČR a dobrovolní hasiči regulovali dopravu na kruhovém objezdu. Zásobování pohonnými hmotami zajistil tankovací kontejner.

Po 22. hodině přijela na místo výjezdová skupina Chemické laboratoře HZS Středočeského kraje Kamenice, která monitorovala ovzduší a hasební vodu odtékající z místa zásahu. V noci nebylo nutné nařídit žádná opatření, přesto byla informována starostka obce, vodoprávní úřad a Česká inspekce životního prostředí.

S ohledem na poškození haly požárem byl na místo povolán také statik. Ten posoudil stav haly, upozornil velitele zásahu na rizika a rozhodl o nutnosti demolice celého objektu.

Ještě v noci bylo zřejmé, že pro uhašení požáru bude nutná těžká technika. Přes operační středisko generálního ředitelství byl proto povolán univerzální dokončovací stroj na podvozku Tatra ze záchranného útvaru Zbiroh a pásové rypadlo CAT ze záchranného útvaru Hlučín.

Hasiči dostali požár pod kontrolu před šestou hodinou ranní. Dále však pokračovalo rozebírání konstrukcí a dohašování mnoha ohnisek. Zásah probíhal nepřetržitě a s maximálním nasazením od 19.50 hodin do 7.15 hodin. Pak byl krátce přerušen, proběhly přípravné práce na nasazení těžké techniky a následně po vystřídání hasičů bylo hašení obnoveno.

Chemická laboratoř v neděli dopoledne znovu proměřila koncentrace nebezpečných látek v ovzduší, ale zvýšené hodnoty detekovány nebyly. Kvůli štiplavému zápachu však byli upozorněni obyvatelé v okolních obcích. Došlo také k monitoringu vody v Berounce, expertiza bude hotova v pondělí. Žádné leklé ryby nalezeny nebyly, proto nejsou předpokládány komplikace.

Krátce před polednem přijela k požáru souprava s pásovým rypadlem, díky kterému bylo dohašování výrazně urychleno. V 16.41 hodin velitel zásahu oznámil likvidaci požáru. Byla tak definitivně zrušena opatření pro obyvatele v okolí i v Praze. V noci na pondělí zajistila dohled nad místem požáru jednotka sboru dobrovolných hasičů obce Lety spolu s hlídkou Policie ČR.

Událost se obešla bez zranění. Z preventivních důvodů však asistenci hasičům, zasahujícím v dýchací technice v toxickém prostředí s nebezpečím pádu konstrukcí, na místě poskytla řevnická zdravotnická záchranná služba Trans Hospital. Po dobu zásahu byl na místě i Český červený kříž, který vytvořil týlové zabezpečení a poskytl hasičům ochranné nápoje a stravu.

Příčina vzniku požáru a způsobené celkové škody jsou předmětem šetření vyšetřovatelů z řad HZS i PČR. Zástupce provozovatele odhadl škodu na uskladněném materiálu na 5 milionů korun.

Na hašení se podílelo 10 jednotek profesionálních hasičů a 16 sborů dobrovolných hasičů ze Středočeského kraje s 67 vozidly a speciální technikou. Současně zasahovalo 6 profesionálních a 4 dobrovolné jednotky hasičů z hlavního města Prahy s 14 vozy a v neposlední řadě i dvě roty Záchranného útvaru HZS ČR ze Zbirohu a Hlučína s čtyřmi vozidly. Celkem se na likvidaci požáru podílelo přes 200 hasičů. 

Zdroj: hzscr.cz

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP
Compag
ORGREZ