Reklama

27. 12. 2016  |  Aktuality  |  Autor: redakce

Ve Sbírce zákonů vyšla vyhláška č. 437/2016

Vyhláška upravuje podmínky použití upravených kalů na zemědělské půdě, podrobnosti nakládání s odpady a s biologicky rozložitelnými odpady. Dále podmínky ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu; a podrobnosti nakládání s odpady (nakládání s biologicky rozložitelnými odpady).

Vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2017.

Celé znění je dostupné zde.

© Průmyslová ekologie, s.r o. Autorská práva jsou vyhrazena a vykonává je vydavatel

ZPĚT NA SEZNAM

PARTNEŘI

ISSN 2570-9372