1/2024

V rámci OP PIK jsou dosud schváleny projekty za téměř 14,7 miliardy korun

| autor: Tisková zpráva MPO0

V rámci OP PIK jsou dosud schváleny projekty za téměř 14,7 miliardy korun

MPO dokončuje hodnocení 165 projektů z roku 2015, u kterých se přijímaly žádosti do 30. dubna 2016. Celkově se hodnotilo 3490 projektů v 11 programech. Jde o jednoznačně největší počet hodnocených projektů ze všech programů v ČR, které má na starosti Evropský fond regionálního rozvoje.

V konečné fázi projednala výběrová komise již 2778 projektů, kde hodnota těch úspěšných byla téměř 14,7 miliardy Kč. Do konce roku budou i žadatelé zbylých 712 projektů vědět, zda ten jejich byl schválen. Předpokládáme, že budou schváleny projekty z výzev ukončených 30. dubna 2016 v rozsahu přibližně 17,6 – 19,6 miliard Kč.

"V současné době není určen termín pro vyhodnocení výzev. V době jejich vyhlášení ale byla stanovena lhůta 7 měsíců. Tento termín se podařilo splnit u 9 z 11 hodnocených programů. U nových výzev, které se budou posuzovat v příštím roce, již nechceme při hodnocení překročit dobu 5 měsíců od ukončení výzvy, přestože žádný závazný termín stanoven není," říká náměstek ministra pro sekci fondů EU, VaVaI a investičních pobídek Tomáš Novotný.

Dosud byla délka hodnocení způsobena zejména mimořádným zájmem o programy OP PIK. Většina výzev je navíc tzv. kolových, čili výsledek jednotlivého projektu je znám až po vyhodnocení všech v dané výzvě.

"Celkový rozjezd nového programovací období, kdy rok 2016 je fakticky prvním rokem správy fondů EU v novém programovacím období, byl poznamenán též problémy s programem MS 2014+, které komplikují proces přípravy nebo hodnocení žádostí. Podmínky a kritéria hodnocení, které reflektují nálezy chybovosti ve starém programu OP PI a výsledky auditů, jsou proto také celkově přísnější," dodává náměstek Novotný.

Hodnocení OPPIK je od začátku smíšené. To znamená, že interní hodnotitel může externímu odborníkovi zadat k posouzení část či celý projekt. Týká se to zejména složitějších komplexních projektů a tento posudek je poté základem finálního hodnocení.

Celkově má pro tento účel MPO smlouvy s přibližně 250 externími odborníky. Například náročný program Aplikace, zaměřený na projekty aplikovaného výzkumu, je k hodnocení zadáván především externím odborníkům.

Do konce ledna 2017 plánuje MPO vyhodnocení dalších přibližně 300 projektů, u nichž byly výzvy ukončeny po 30. dubnu 2016. Dohromady by mělo dojít ke schválení projektů v hodnotě přibližně 21,3 – 23,3 miliard Kč. Kromě toho zveřejňujeme nové výzvy.

Do konce roku jich MPO vyhlásí ještě v hodnotě 38 miliard Kč.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP