Reklama

30. 11. 2016  |  Aktuality  |  Autor: Tisková zpráva MPO

V rámci OP PIK jsou dosud schváleny projekty za téměř 14,7 miliardy korun

Od začátku fungování programu OP PIK budou do konce roku 2016 vyhlášeny výzvy za celkových 82 miliard Kč, to jest 70 % alokace programu.

MPO dokončuje hodnocení 165 projektů z roku 2015, u kterých se přijímaly žádosti do 30. dubna 2016. Celkově se hodnotilo 3490 projektů v 11 programech. Jde o jednoznačně největší počet hodnocených projektů ze všech programů v ČR, které má na starosti Evropský fond regionálního rozvoje.

V konečné fázi projednala výběrová komise již 2778 projektů, kde hodnota těch úspěšných byla téměř 14,7 miliardy Kč. Do konce roku budou i žadatelé zbylých 712 projektů vědět, zda ten jejich byl schválen. Předpokládáme, že budou schváleny projekty z výzev ukončených 30. dubna 2016 v rozsahu přibližně 17,6 – 19,6 miliard Kč.

"V současné době není určen termín pro vyhodnocení výzev. V době jejich vyhlášení ale byla stanovena lhůta 7 měsíců. Tento termín se podařilo splnit u 9 z 11 hodnocených programů. U nových výzev, které se budou posuzovat v příštím roce, již nechceme při hodnocení překročit dobu 5 měsíců od ukončení výzvy, přestože žádný závazný termín stanoven není," říká náměstek ministra pro sekci fondů EU, VaVaI a investičních pobídek Tomáš Novotný.

Dosud byla délka hodnocení způsobena zejména mimořádným zájmem o programy OP PIK. Většina výzev je navíc tzv. kolových, čili výsledek jednotlivého projektu je znám až po vyhodnocení všech v dané výzvě.

"Celkový rozjezd nového programovací období, kdy rok 2016 je fakticky prvním rokem správy fondů EU v novém programovacím období, byl poznamenán též problémy s programem MS 2014+, které komplikují proces přípravy nebo hodnocení žádostí. Podmínky a kritéria hodnocení, které reflektují nálezy chybovosti ve starém programu OP PI a výsledky auditů, jsou proto také celkově přísnější," dodává náměstek Novotný.

Hodnocení OPPIK je od začátku smíšené. To znamená, že interní hodnotitel může externímu odborníkovi zadat k posouzení část či celý projekt. Týká se to zejména složitějších komplexních projektů a tento posudek je poté základem finálního hodnocení.

Celkově má pro tento účel MPO smlouvy s přibližně 250 externími odborníky. Například náročný program Aplikace, zaměřený na projekty aplikovaného výzkumu, je k hodnocení zadáván především externím odborníkům.

Do konce ledna 2017 plánuje MPO vyhodnocení dalších přibližně 300 projektů, u nichž byly výzvy ukončeny po 30. dubnu 2016. Dohromady by mělo dojít ke schválení projektů v hodnotě přibližně 21,3 – 23,3 miliard Kč. Kromě toho zveřejňujeme nové výzvy.

Do konce roku jich MPO vyhlásí ještě v hodnotě 38 miliard Kč.

© Průmyslová ekologie, s.r o. Autorská práva jsou vyhrazena a vykonává je vydavatel

ZPĚT NA SEZNAM

PARTNEŘI

ISSN 2570-9372