2/2023

V červenci došlo k výraznému zlepšení odebraných vzorků PHM

| autor: Tisková zpráva ČOI0

V červenci došlo k výraznému zlepšení odebraných vzorků PHM

Česká obchodní inspekce pravidelně sleduje kvalitu pohonných hmot na území České republiky podle zákona č. 311/ 2006 Sb., o pohonných hmotách a vyhlášky č. 133/2010 Sb., o jakosti a evidenci pohonných hmot. Subjektem kontroly jsou čerpací stanice PHM na území České republiky.

Česká obchodní inspekce odebrala v červenci 212 vzorků pohonných hmot. Stanoveným jakostním požadavkům nevyhověly 2 odebrané a kontrolované vzorky, což představuje 0,9 % nevyhovujících vzorků.

Česká obchodní inspekce zjistila, že oproti měsíci červnu došlo v měsíci červenci k výraznému zlepšení u odebraných vzorků automobilových benzinů z 7,4 % na 0,0 %. Zhoršení zaznamenala u vzorků motorové nafty z 0,8 % na 2,0 %. Vzorky směsného paliva SMN 30, FAME a Etanolu E 85 nebyly v měsíci červenci 2017 odebrány.

Inspektoři v celkovém hodnocení a porovnání jakosti odebraných vzorků PHM v měsíci červenci 2017 oproti měsíci červnu 2017 zaznamenali zlepšení kvality z 3,3 % na 0,9 %, což je zlepšení téměř o 2,5 %.

Česká obchodní inspekce vydala v jednom případě opatření ve formě zákazu na 10 330,36 l motorové nafty v hodnotě 298 547,40 Kč.

PHM1.png

Motorové nafty

Českou obchodní inspekcí bylo ve sledovaném období odebráno a kontrolováno celkem 101 vzorků motorové nafty. Z tohoto počtu odebraných vzorků nesplnily 2 vzorky jakostní požadavky příslušné technické normy.

V jednom případě kontrolovaný vzorek motorové nafty nevyhověl v jakostním parametru „Bod vzplanutí“, kdy naměřená hodnota tohoto jakostního parametru byla 50,0 °C (minimální hodnota při zahrnutí nejistoty měření 53,0 °C).

U druhého vzorku motorové nafty bylo laboratorní zkouškou zjištěno překročení maximální přípustné hodnoty obsahu síry, naměřená hodnota 26,1 mg/kg (maximální hodnota při zahrnutí nejistoty měření 12,0 mg/kg).

Zbývající kontrolované a analyzované vzorky motorové nafty splnily jakostní parametry stanovené technickou normou ČSN EN 590 (2014) – Motorová paliva – Motorové nafty – Technické požadavky a metody zkoušení.

Biopaliva v pohonných hmotách

Ve sledovaném období byl kontrolován obsah methylesterů mastných kyselin u 101 vzorků motorové nafty. Obsah ethanolu v automobilových benzinech byl zkontrolován u 84 vzorků.

Laboratorními rozbory nebylo zjištěno překročení přípustné horní hranice obsahu biosložek u odebraných vzorků sledovaných motorových paliv.

Výsledky podle inspektorátů

PHM2.png

Legenda: OD = odebráno, N = nevyhověl

Přílohy:

č. 1 - Monitoring a sledování jakosti pohonných hmot červenec 2017

č. 2 - Monitoring a sledování jakosti pohonných hmot leden – červenec 2017

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP